Alanäset

Skog i Alanäs
Areal: 169 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 400 000 SEK
Anbudsdag: 8/9 2022
Obebyggd med bra tillgänglighet. 137 ha produktiv skogsmark, 9 663 m³sk. Goda jaktmöjligheter.

Skogsfastighet med god tillväxt belägen ca 3,5 mil norr om Strömsund. Fastigheten är obebyggd och utgörs av tre skiften med god tillgänglighet. Totalt virkesförråd om 9 663 m3sk, varav 3 828 m3sk är S1- och S2 skog, vilket ger ca 563 m3sk i årlig tillväxt/värdeökning. Total areal om ca 169 ha, varav ca 137 ha produktiv skogsmark. Övervägande grandominans. Fastigheten ingår idag i Alanäs Viltvårdsområde som omfattas av ca 9 100 ha.

Mycket lämplig fastighet för den som söker skogsfastighet:
-med stor andel tillväxtskog som möjliggör en god långsiktig investering/kapitalplacering med hög årlig tillväxt/värdeökning
-jakt och rekreation i naturskönt område
-goda möjligheter att täcka löpande driftskostnader med den äldre avverkningsmogna skog som finns på fastigheten

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Alanäset

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Kalle Lennartsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2022 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 137,6 ha och en medelbonitet om 4,8 m3sk per ha. Totalt virkesförråd om 9 663 m³sk varav 3 828 m3sk är S1 och S2 skog. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot äldre och yngre skog. Fastigheten är grandominerad (51 %) följt av tall (24 %), löv (21%) och lärk (4 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns idag tre områden som har biotopskydd och är inlösta. Utöver det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten. Det finns flera fornminnen och kulturhistoriska objekt, dessa finns markerade på kartan i skogsbruksplanen (Källa SeSverige).

Jakt

Fastigheten Alanäset 1:153 ingår i Alanäs Viltvårdsområde som omfattas av ca 9 100 ha. VVO:t är i sin tur uppdelat i två sektioner och för att uppnå full köttlott erfordras 250 ha. Småviltsjakten får bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal.

All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen den 1 juni 2023 om tillträde skett, annars övergår jakträtten per tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Alanäset 1:153, del av

Ägare

Willy Ytfeldt 1/2
Birgitta Ytfeldt 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 137,6 ha
Myr/kärr/mosse 20,0 ha
Väg och kraftledning 2,5 ha
Övrigmark 9,1 ha
Summa: 169,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020. OBS! Då fastigheten är under ombildning har den ej ännu åsatts något eget taxeringsvärde. Nedanstående värde är en grov proportionering utifrån stamfastigheten. Skogsmark 4 000 000kr, Skogsimpediment 24 000 kr, Skog med restriktion 19 000 kr, Summa 4 043 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier