Älgered

Budgivning pågår!
Rymligt boende invid Älgeredsån med rejäla ekonomibyggnader och välarronderad åkermark. Jakt i VVO.
Areal: 26 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 7/8 2020
Tre mindre lantbruksfastigheter belägna i Älgered strax väster om Bergsjö. Brukningscentrum ligger vackert med närheten till den forsande Älgeredsån. Äldre bostad samt ekonomibyggnader varav en stor och relativt nybyggd ekonomibyggnad med plats för kontor, verkstad, lager mm. Ca 7 ha skog samt ca 17 ha åkermark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (26)

Foto: Göran Persson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Bostad uppförd troligen under slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Byggnaden är ursprungligen uppförd i 1 1/2 plan. Byggnadsarea (byggnadens area på marken) är ca 155 m². Byggnaden har senare kompletterats med källare. Grunden är delvis murad och delvis av torpargrundstyp. Stommen är troligen av timmer och fasaden är av stående panel. Takbeklädnaden är av plåt. Tvåglasfönster. Vattenburen värme från vedpanna från 1964 samt element med direktverkande el. Trekammarbrunn samt vatten från vattenledningsförening. Byggnaden renoverades senast under början av 1960-talet. Källaren innehåller hall, matkällare, två rum, tvättstuga samt pannrum. Bottenvåningen innehåller hall, kök, fyra rum, badrum samt inglasad veranda. Övervåningen innehåller fyra rum, badrum, klädkammare samt veranda.

Energideklaration är ej upprättad.

Driftskostnader
Drifkostnaderna är uppskattade och grundar sig på beräkningar från säljarens redovisningsbyrå. Bostaden har stått obebodd senaste året.

Fastighetsavgift 2019 ca 4 492 kr
El ca 18 000 kr
Slamtömning ca 1 600 kr
Renhållning ca 1 500 kr
Försäkring ca 6 000 kr
Summa ca 31 592 kr

Gäststuga

Gäststugan består av en byggnad i två plan. Byggnadsarea ca 70 m2. Grunden är murad, trästomme samt tak av plåt. Byggnadens inredning är ej klar och en hel del arbete kvarstår. Bottenvåningen är tänkt att innehålla hall, två rum, kök samt wc. Övervåningen är tänkt att innehålla tre rum.

Ekonomibyggnader

Maskinhall

En stor och rejäl byggnad uppförd i plåt och med betonggolv. Byggnadsarea om ca 330 m². Ett gapskjul i plåt om ytterligare ca 100 m² är beläget på östra sidan om byggnaden. Byggnaden innehåller två kontorsrum, verkstad samt diverse utrymmen för förvaring av material.

Vedbod

En enklare byggnad i trä och med plåttak. Byggnadsarea om ca 35 m².

Potatiskällare

En byggnad kallad ”potatiskällaren” finns även på fastigheten. Den är påbyggd med en våning innehållande ett litet rum med bord och sängplatser.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i maj 2020 av Johan Pålsson, Areal och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 7,4 ha. Virkesförrådet uppgår till 1 170 m³sk vilket ger ett medelförråd om 158 m³sk/ha. Medelboniteten är skattad till 5,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 35 m³sk/år (4,7 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet. Däremot finns en nyckelbiotop registrerad på grannfastigheten mellan Älgeredsån och avdelningarna 7 och 8.

Inägomark

Åkermarken har en areal om ca 17 ha enligt skogsbruksplanen. Åkermarken är f.n. upplåten på 1-års basis.

Jakt

Fastigheterna ingår i Bergsjö Norra Vvo om ca 5 000 ha. Ny ägare får disponera jakträtten from tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Bergsjö FVO och enligt https://www.upplevnordanstig.se/sites/nordanstig/files/fiskenordanstig.pdf finns bland annat både harr och öring i Älgeredsån som delvis rinner längs fastighetsgränsen.

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Älgered 3:44, 3:14, 31:1

Ägare

Baggens Dödsbo, Olof Ivar 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,4 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Inägomark 16,8 ha
Övrigmark 1,3 ha
Summa: 26,7 ha

Taxeringsvärde

Nuvarande taxeringsvärde är inaktuellt då fastighetsbildning nyligen genomförts och något nytt taxeringsvärde har ej fastställts.

Inteckningar

Inga penninginteckningar finns registrerade i fastighetsregistret.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är sedan mer än ett år bosatt i Nordanstigs kommun. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 4 600 kr.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning