Algusered

Skogsfastighet om 9 ha skog med 2000 m3sk samt påbörjad byggnation. Jaktmöjligheter.
Areal: 22 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Mindre skogsfastighet som ligger i ett naturskönt läge i och invid Sandsjöbacka naturreservat. Här finns en påbörjad byggnation med anslutning till el, vatten och avloppsförening. Fastighetens areal fördelas på produktiv skogsmark om drygt 9 hektar med en skogsvolym om ca 2 000 m³sk och ca 12 hektar skogsimpediment. Fastigheten Algusered 1:29 säljes på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Av tingsrätten förordnad god man är advokat Maria Sanner.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (14)

Foto: Mikael Axelsson och Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Timmerhuset

Påbörjad byggnation som är en timrad byggnad. Invändigt är det inte inrett utan hela byggytan är ett öppet rum. I ca halva ytan finns förberett för ett loft och i övrigt är det öppet till nock. Under del av huset finns källare och här finns inkommande vatten, avlopp samt el. På tomten finns även en låsbar plåtcontainer med tak som används till förvaring.

Skogsmark

Skogen består av äldre talldominerad skog och medelålders blandskog med löv och gran, Enligt nyupprättad skogsbruksplan av Alexander Odenius Skogsfakta finns 9,2 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 2 092 m3sk. Enligt skogsbruksplanen är en stor del av skogen är avverkningsmogen och i planen finns en föreslagen avverkning med 1 451 m3sk för kommande tioårs period. Skogen ligger inom Sandsjöbacka naturreservat men föreskrifterna för reservatet hindrar inte normalt hänsynsfullt skogsbruk.

Jakt

Fastigheten ligger i ett område med god tillgång på vilt. Jakträtten övergår till Köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Kungsbacka NV älgskötselområde.

Övrigt

Fastigheten säljs genom offentlig auktion, se bilagda försäljningsvillkor.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Algusered 1:29

Ägare

Abbas Pirooznejad 1/2
Ahmad Noory 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 22,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 9,2 ha
Impediment 12,3 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 22,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsimpediment 82 000 kr
Skog med restriktion 28 000 kr
Summa: 110 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns två penninginteckningar om sammanlagt 2 500 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Offentlig auktion

2021-11-01
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Algusered och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning