Ållsjön

220 ha i ett skifte
Areal: 220 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2024
Belägen ca 20 km nordost om Sollefteå.

Talldominerad skogsfastighet om 220 ha i ett skifte med ovanligt fin arrondering. Virkesförråd 26 500 m³sk. God tillgänglighet med flera vägar där huvudvägen nyligen har rustats och håller en väldigt hög standard. På fastigheten finns även en enklare jaktstuga.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Ållsjön

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Video

Bilder

Visa alla 31 bilder
Visa alla 31 bilder

Foto: Åsa G. Torell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Inledning
Fastigheten Ållsjön 1:5 är belägen i Eds församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av ett skifte med totalt 188 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 26 500 m³sk, med stor andel gallringsskog.

Framskriven Tillväxt
På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2017 av Thomas Sandin på Sandins Natur och Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Skogsbruksplanen är uppdaterad med tillväxt och de åtgärder som har utförts på fastigheten sedan dess. Fältbesök har gjorts på de avdelningar som åtgärder har gjorts sedan grundplanen gjordes (2017).
De avdelningar som kontrollerats i fält är avd 2, 3, 4, 5, 13, 18, 22, 23, 25, 27, 28 och avd 32.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är goda och större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under hela året.
Boniteterna är relativt goda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 77 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot yngre skog.
Ungefär 26 %, (48 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 9 200 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 17 %, (33 ha).

Avverkning
Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 4 900 m³sk under planperioden. Detta ligger i nivå under tillväxten på fastigheten.

Skogsvård
Det finns behov av röjning på på fastigheten under planperioden.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten. Tre avdelningar har fått målklassen NO (Naturvård Orört).

Lövandel
För certifiering krävs att 5 % av den friska och fuktiga marken domineras av löv (minst 50 %) På fastigheten finns i dagsläget inga lövdominerade
bestånd. För att uppnå målet föreslås lövgynnande gallringar på avd. 8, 18, 35 och på avdelning 2 lämnas allt löv vid slutavverkning och framtidens lövuppslag får ingå i beståndet.

Vägar och vändplaner
Det finns flera vägar in på fastigheten, de som finns i anslutning till skiftet i norr och söder är av normal skogbilvägstandard. Vägarna ägs tillsammans med SCA. Inga vägavgifter har utgått.

Jakt

Fastigheten har enskild jakt. Säljarna önskar behålla jakträtten året ut. Säljarna skulle även vilja fortsätta arrendera jakten av den nya fastighetsägaren om det finns möjlighet till det.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jaktstuga

På fastigheten finns en enklare jaktstuga. El och vatten/avlopp saknas. Det finns även ett mindre garage med plats för exempelvis fyrhjuling samt en vedbod med utedass.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan
kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Fiskerätt

​Enligt uppgift från säljarna så har fastigheten fiskerätt i Björkån. Någon utredning angående denna fiskerätt finns inte.

Två äldre stugor​

På fastigheten finns det två äldre förfallna stugor som är belägna vid Lillsjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Ållsjön 1:5

Ägare

Mikael Dahlberg 1/9
Katrin Sandström 1/6
Johan Hamberg Db 1/3
Mattias Dahlberg 1/9
Annika Safrani 1/6
Magnus Dahlberg 1/9
Anne-Louise Hamberg
Timmy Flodin

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 220,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 188,1 ha
Skogsimpediment 12,1 ha
Övrigmark 18,8 ha
Vatten 4,2 ha
Summa: 223,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Summa: 6288000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 3 500 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Ållsjön & vill bli kontaktad

Mäklaren för Ållsjön kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier