Almyren

Stor skogsfastighet nära Burträsk, bra vägar. 57 000 m³sk i ett skifte.
Areal: 470 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 18 000 000 SEK
Almyren är en stor skogsfastighet belägen ca 2 mil väster om Burträsk som hänger samman i ett skifte med mycket bra vägnät och tillgänglighet. Den bördiga skogsmarken utgör 434 ha och utmärker sig med en åldersstruktur med skog i ett intensivt tillväxtstadie vilket borgar för en god investering med bra värdeutveckling. Virkesvolymen är ca 57 000 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder (34)

Foto: Lars-Gunnar Forsberg, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad år 2013 av Risbergs Skogskonsult AB och är tillväxtuppräknad till och med år 2021 av Areal Skellefteå. De bestånd som var kalmark när planen upprättades har återbeskogats och det är noterat i planen.
Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarken 434 ha och virkesförrådet uppskattas till 57 084 m²sk, vilket motsvarar 132 m³sk/ha. Tall har 64 % av virkesförrådet medan gran har 10 %, löv 7 % och contorta 19 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 2 337 m³sk.
Huvuddelen av skogen är i åldern 40-60 år och är i en intensiv tillväxtstadie, den är mycket lättillgänglig tack vare det vägsystem som finns på fastigheten samt att markerna är samlat i ett skifte.

Nyckelbiotoper

Avdelning 32 i skogsbruksplanen är en nyckelbiotop med biotopskydd.

Jakt

Jakten bedrivs i eget jaktlag, säljaren önskar få arrendera jakten av köparen.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Almyren 1:3

Ägare

Anders Mellqvist 1/2
Bernt Mellqvist 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 470,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 434,0 ha
Impediment 31,5 ha
Väg och kraftledning 5,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 470,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 6 608 000 kr
Skogsimpediment 67 000 kr
Skog med restriktion 14 000 kr
Summa: 6 689 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för personer som ej är folkbokförd i glesbygd inom Skellefteå kommun och har gjort det sedan minst ett år tillbaka.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-10-04

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Jag är intresserad av fastigheten Almyren och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning