Ålö Gård - arrende

Möjlighet till jordbruk och boende i Stockholms södra skärgård genom gårdsarrende.
Areal: 54 ha
Kommun: Haninge
Objektstyp: Arrende
Areal i Stockholm har nu på uppdrag av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län att förmedla ett gårdsarrende i den södra delen av Stockholms skärgård. Här erbjuds en ny arrendator ett vackert boende med möjlighet att forma ett skärgårdsjordbruk och mer därtill mitt i ett av skärgårdens turistmeckan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uppsala
Salagatan 18 A
753 30   Uppsala
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder (24)

Foto: Bosse Lind

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Arrendatorbostad

Belägen några hundra meter norr om gårdscentrum ligger arrendatorsbostaden. Byggnaden är ett Eksjöhus från 2001 uppfört i 1 1/2 plan i isolerad träregelstomme på gjuten platta. Fasad beklädd med locklistpanel. Sadeltak beklätt med tvåkupigt tegel. Kopplade fönster. Uppvärmning med vattenburen luftvärmepump och kakelugn. Vatten tas från en borrad brunn. Avlopp till gårdens minireningsverk vilket även betjänar andra hus i området. Boytan uppgår till 160 m². På bottenplan finns hall, badrum, kök, groventré med tvättstuga, kontor och vardagsrum. På övervåningen finns en stor hall, tre sovrum samt badrum.

Energideklaration

Beställd men ej utförd.

Ekonomibyggnader

Den gamla ladugården

Ladugården är uppförd i timmerstomme med stående träpanel under plåttak. Byggnaden har en total byggnadsyta om 30 x 12 meter. Boxinredning till nio hästar finns men är ej uppsatt i dagsläget. Takhöjden är 2,4 meter under bärlina. Vid den västra gaveln finns en gödselplatta med påbyggt tak. Höskullen, som idag nyttjas för lager, nås via körbro.

Lösdriftsladugård

Denna byggnad har en byggnadsyta om 48 x 15 meter och är uppförd i brädklädd stolpkonstruktion under plåttak. Vidbyggd ena långsidan finns en lösdriftsavdelning från 1999 om 48 x 5 meter i regelstomme under TRP-plåt. Lösdriftsstallet är för ca 15-18 nötkreatur på ströbädd samt lösdrift för ca 40 tackor. Hela byggnaden har gjutet golv. I byggnaden finns en äldre torkanläggning med lagringsfickor.

Vagnslider

Byggnaden är uppförd 2004 i en brädklädd träregelstomme uppförd på plint. Grusat golv och plåtbeklätt tak. Infartssidan är öppen och byggnaden har fyra stora fack. Byggnadsyta om 24 x 8,5 meter.

Maskinhall/ridhus

Byggnaden är från 2006 och av fabrikatet Temahallen. Temahallen byggdes som ridhus men används idag som maskinhall. Oisolerad brädklädd stålstomme under plåttak med delvis öppna långsidor. Grusat golv och en byggnadsyta om 46 x 22 meter.

Magasin

Äldre byggnad med en byggnadsyta om ca 18 x 8 meter. Byggnaden är uppförd i trästomme med liggande panel på trägolv/gjutet golv under plåttak.

Oxhuset

Äldre byggnad uppförd i timmerstomme under sadeltak beklätt med plåt. Byggnadsyta om ca 12 x 8,5 meter.

Friggebod

Utanför arrendebostaden finns en mindre friggebod.

Lilla stallet

Byggnad med två boxar med en beteshage utanför.

Skog och mark

Området

Ålö är en ö i den södra delen av Stockholms skärgård. Ön ligger belägen mellan Rånö i väst och Utö i öst. Till Utö finns broförbindelse. Arrendet ligger i skyddad natur i Ålö-Rånö och Utö naturreservat. Markerna har en rik flora där särskilt kalkhällarna kring Ålö gård anses vara de blomsterrikaste i hela skärgården. På den sydöstra delen av Ålö finns den hästskoformade sandstranden vid Storsand som sommartid är en väldigt populär badstrand.

Sydväst om gårdscentrum finns Ålö brygga samt bryggrestaurangen Båtshaket, känt för sin rökta fisk. Här finns även gästbrygga och en brygga för skärgårdstrafiken.

Till Ålö tar man Vaxholmsbåt från Årsta brygga via Utö eller från Nynäshamn direkt till Ålö brygga.

På Utö finns skola och handlare samt ett välbesökt värdshus. Gästhamnen är populär bland båtentusiaster.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken är belägen i ett kustpåverkat småbrutet jordbrukslandskap med ett flertal skiften. Blandade jordar som främst utgörs av lerjordar. Enligt arrendekontraktet uppgår arealen åkermark till ca 23 ha och arealen betesmark till 31 ha. EU-stöd på all areal och full beläggning på nötkreatur och tackor bör uppgå till ca 210 000 kr årligen.

Rättsförhållande

Fastighet

Haninge Ålö 1:3, del av och Haninge Trema 3:1, del av

Ägare

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län 1/1

Areal

Enligt arrendekontraktet uppgår arealen åkermark till ca 23 ha och arealen betesmark till 31 ha.

Taxeringsvärde

Då förmedlingsobjektet är ett gårdsarrende anges inte taxeringsvärdet.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-09-03
För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jag är intresserad av fastigheten Ålö Gård - arrende och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning