Alsjärv

Produktionsskog i två skiften och jakt.
Areal: 136 ha
Kommun: Överkalix
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 250 000 SEK
Anbudsdag: 11/11 2021
Skogsfastighet med fina tallskogar och mark i bästa sydväst läge mot Alsjärv. Virkesförrådet uppgår till 7 745 m3sk fördelat på två skiften om totalt 114,5 ha produktiv skogsmark. Älgjakten på fastigheten ingår i Alsjärvs jaktlag som är en del av Sveaskogs älgskötselområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (16)

Foto: Greger Sundkvist, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken på fastigheten uppgår till 1,3 ha och brukas av lantbrukare i närområdet. Det finns inget skriftigt avtal för upplåtelsen.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i juni 2021 av Inge Lahdenperä vid Skogsstyrelsen är den produktiva skogsmarken 114,5 ha. Virkesförrådet har uppskattats 7 745 m3sk och trädslagsfördelningen är 68% tall, 14% gran och 18% löv. Medelboniteten uppgår till 2,7 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten ingår i Alsjärvs jaktlag som är en del av Sveaskogs älgskötselområde.

Övrigt

Fastigheten är bebyggd med en förrådsbyggnad i timmer.

Rättsförhållande

Fastighet

Överkalix Alsjärv 3:6, del av

Ägare

Carina Andersson Boberg 1/2
Patrick Andersson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 114,5 ha
Impediment 14,8 ha
Impediment 4,1 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Inägomark 1,3 ha
Summa: 135,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är under avstyckning och saknar därför eget taxeringsvärde. När avstyckningen är genomförd kommer Skatteverket att åsätta ett nytt taxeringsvärde för fastigheten.

Inteckningar

Det finns sex inteckningar om totalt 385 000 kr i Alsjärv 3:6. Med det som nu säljs följer inga inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är skriven i Överkalix kommun sedan 12 månader. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning