Alskatan

Obebyggd med 180 ha produktiv skogsmark, 11 381 m3sk och jakt på 2 517 ha. I Holfjärden.
Areal: 226 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 150 000 SEK
Anbudsdag: 24/10 2019
Skogsfastighet i ett skifte med strandremsa mot havet i Holfjärden och bra tillgänglighet tack vare de vägar som går genom markerna. Skogsmarken uppgår till 180 ha, virkesförrådet har uppskattats till 11 381 m3sk och utgörs av allt från nyplanterad tall till slutavverkningsskogar vid den allmänna vägen. Jakt i Vallen och Västra Möröns älgjaktsområde vilka jagar på totalt 2 517 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (20)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 2,6 ha åkermarken på Fastigheten.

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 180 ha och det totala virkesförrådet uppgår till 11 381 m3sk. Trädslagsfördelningen är 61% tall, 23% gran, 14% löv och 1% contorta. Medelbonitet 3,7 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten ingår i Vallens och Västra Möröns älgjaktsområde, vilka jagar på totalt 2 517 ha. Årets tilldelning är 9 vuxna älgar och 9 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Alskatan 1:1

Ägare

Mats Nordberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 226,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 180,0 ha
Impediment 50,0 ha
Väg och kraftledning 3,2 ha
Inägomark 2,6 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 236,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 202 000 kr
Skogsimpediment 53 000 kr
Betesmark 10 000 kr
Summa: 3 265 000 kr

Inteckningar

Det finns två inteckningar om totalt 1 900 000 kr i Fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Alskatan och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning