Älvessjön

Yngre och medelålders skog
Areal: 112 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 15/12 2022
Välskött obebyggd skogsfastighet i nordvästra Delsbo. Bra vägnät och sjökontakt.

Försäljningen avser del av fastighet där tre skiften om totalt ca 112 ha säljs. Skogen består till största delen av tall och domineras av yngre och medelålders skogar. Ett välutvecklat vägnät ger god åtkomst till stora delar av skogsmarken. Lumpån bildar gräns för ett av de större skiftena. Skiftet gränsar även mot Älvessjön. Jakt inom Delsbo VVO.

Kontakta Areal

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Älvessjön

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i april 2022 av Jan Andersson, Holmen skog. Arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 104 ha. Virkesförrådet uppgår i planen till 11 248 m³sk vilket ger ett medelförråd om 108 m³sk/ha. Noteras att årets tillväxt ca 480 m3sk inte ingår i volymen. Huvuddelen av skogsmarken återfinnes i åldrarna yngre än 70 år. Medelboniteten är skattad till 4,6 m³sk/ha och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 459 m³sk/år. Trädslagsfördelning är 81% tall, 13% gran och 6% löv. Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Delsbo VVO som omfattar ca 26 000 ha, kontaktperson är ordförande Tomas Jonsson, telefon 070-683 74 66. Älgjakten är samordnad och indelad i flera jaktlag. Småvilt bedrivs enskilt över hela området. Jakten är för närvarande utarrenderad men fri för köparen från jaktsäsongen 23/24.

Fiske

Fisket i området administreras av Dellenbygdens FVO. Se mer information på https://dellenbygdens-fvo.se/

Natur- och kulturvärden

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
Källa, Skogens Pärlor.

Fastighetsbildning

Då området är del av en större fastighet måste lantmäteriförrättning ske. Området kan antingen fastighetsregleras till annan fastighet som tidigare ägs av köparen eller avstyckas som egen fastighet. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Mora 8:2

Ägare

Leif Olov Eriksson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 104,0 ha
Skog med restriktion 2,1 ha
Myr/kärr/mosse 4,4 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 0,1 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 111,8 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varvid inget fastställt taxeringsvärde finns för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i glesbygdsområdet (Delsbo, Norrbo, Bjuråker) av Hudiksvalls kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka för förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier