Älvros Kyrkby

Ungskogsfastighet med fäbodvall
Areal: 103 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 400 000 SEK
Anbudsdag: 10/8 2022
Välskött skog med klassisk fäbodvall i Älvros. 77,3 ha produktiv skogsmark, 6 826 m³sk.

Naturskönt belägen skogsfastighet med egen fäbodvall och i huvudsak tillväxtskog! Trevlig och välskött fastighet belägen strax norr om Älvros, ca 20 km öst om Sveg. Bebyggd med enklare klassisk fäbodstuga samt tillhörande mindre byggnader. Total areal om ca 103 ha, varav ca 77,3 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på övervägande tillväxtskog i åldrarna 20-50 år. Totalt virkesförråd om 6 826 m³sk, varav 5 104 m³sk är G1 skog.

Fastigheten har flera positiva fördelar för den skogs, jakt och naturintresserade som söker fastighet bla:
– egen charmig fäbodvall lämplig för övernattning
– jakt på egen fastighet
– en kapitalplacering med mycket växande skog
– goda rekreationsmöjligheter både med möjlighet till arbetsinsatser i den egna skogen och utifrån fastighetens närhet till de närbelägna fjällen och de alpina fjällanläggningarna, med allt som där erbjuds

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Älvros Kyrkby

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Foto: Morgan Grip och Thomas Persson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Fäbodvall

På fastigheten finns ”Näsvallens fäbodvall” som är belägen i lugnt och ostört läge omgiven av den egna marken. De äldre byggnadernas karaktär ger en god
känsla av historiens vingslag som gör sig tydligt påmind med dess rustika enkelhet. Den klassiska fäbodstugan är uppförd i timmer med plåttak på grund av natursten. Fönster av typ kopplade tvåglas. Inredd med hall, köksdel och storstuga.

Öppen spis med vedkamin i storstugan samt tre våningssängar. Köksdelen inrymmer diskbänk med diskho, gasolkylskåp samt kokplattor för gasol. Enkel klassisk standard. Ej el eller V/A. Mindre solcellsanläggning uppsatt på husvägg.

Ytterligare förrådsbyggnader som sedvanligt på fäbodvallar i denna trakt.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark omfattar enligt skogsbruksplanen idag 77,3 ha och har ett virkesförråd om 6 826 m³sk varav 888 m³sk är S1- och S2 skog. Fastigheten är genomgående välskött och har fin åldersklassfördelning. Till fastigheten finns skogsbruksplan som är upprättad i oktober 2016 av MB Forest, den är sedan uppräknad med tillväxt tom 2022. Skogsbruksplanen visar på arealmässig dominans av tillväxtskog i åldrarna 20-50 år men även mindre del äldre avverkningsmogen skog. Trädslagsblandning med kraftig talldominans (85 %) vilket är karaktäristiskt för området.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så belastas fastigheten ej av några lagstadgade föryngringsåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturminnen

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper, forn, och eller kulturminnen registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten har egen jakt och är idag ej registrerad för någon älgjakt.

Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i angränsande jaktlag, alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på tillträdesdagen, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har ingen fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Älvros Kyrkby 22:9

Ägare

Mattias Lindberg 1/2
Helene Nyman 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 105,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 77,3 ha
Impediment 23,8 ha
Inägomark 1,5 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Vatten 0,4 ha
Summa: 103,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 2 000 kr
Skogsmark 1 142 000 kr
Skogsimpediment 38 000 kr
Summa: 1 182 000 kr

Inteckningar

Antal 6 st
Totalt belopp 1 846 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier