Älvros Kyrkby

Välarronderad fastighet om 53 ha produktiv skogsmark, 4 140 m3sk. Jakt och fiske.
Areal: 90 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 200 000 SEK
Anbudsdag: 24/3 2021
Fin väl arronderad skogsfastighet belägen mellan Älvros och Sveg. Fastigheten som är obebyggd är naturskönt belägen angränsande till Ljusnan i dess norra spets. Total areal om ca 90 ha, varav ca 53 ha produktiv skogsmark. Klar tall dominans och väl ordnat med egen väg in och på fastigheten. Totalt virkesförråd om 4 140 m³sk, vara 3 100 m³sk är S2 skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över 3 000 ha.

Fastighetens starka tall dominans och dess åldersklassfördelning med tillväxtskog och skog som är avverkningsmogen,
-ger goda möjligheter både för den som söker direktavkastning,
-samt för den som ser fastigheten som kapitalplacering med uttag för löpande driftskostnader.
- Oavsett inriktning så tillkommer dess goda jakt och fiskemöjligheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video (1)

Bilder (9)

Foto: Thomas Persson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018 av Mellanskog. Skogsbruksplanen har därefter tillväxtuppräknad till dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 53,5 ha och har ett virkesförråd om 4 140 m³sk varav 3 090 m³sk är S2 skog. Skogsbruksplanen visar på yngre tillväxtskog samt en större andel skog som är äldre än 80 år. Vidare är fastigheten starkt talldominerad (93 %), vilket är karaktäristiskt för området.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade (källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över 3 000 ha. Småviltsjakten bedrivs på samma areal. Ny ägare får själv ansöka om ev inträde i befintligt jaktlag alternativt registrera marken för enskild jakt. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Älvros kyrkby fiskevårdsområde.

Skogskoja

På fastigheten finns äldre enklare rast/vil koja som nyttjats i samband med skogsarbete och jakt. Byggnaden är uppförd i trä med plåttak. Finns även vedkamin för uppvärmning.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Älvros Kyrkby 10:5

Ägare

Sofia Westfält 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 89,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,5 ha
Impediment 32,4 ha
Väg och kraftledning 2,7 ha
Vatten 2,1 ha
Summa: 90,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 558 000 kr
Skogsimpediment 44 000 kr
Summa: 1 602 000 kr

Inteckningar

Finns penninginteckningar om 200 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Älvros Kyrkby och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning