Älvros

Praktiskt boende med ekonomibyggnader, inägomark och skog. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 64 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 525 000 SEK
Anbudsdag: 30/8 2021
Visning:
12/7 kl 18:00
Trevlig skogsgård i byn Älvros! Praktiskt boende om 5 rok i två plan med tillhörande ekonomibyggnader, inägomark och skog. Fastigheten är belägen i byn Älvros, strax utanför Sveg och består av totalt 63,6 ha, med både skog och inägomark. Rogivande utsikt över den egna inägomarken samt över älven Ljusnan som rinner förbi och angränsar till hemskiftet. Produktiv skogsmark om 36,8 ha med ett virkesförråd om 2 937 m³sk, varav 1 435 m³sk är S1 skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video (1)

Bilder (28)

Foto: Morgan Grip

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Större bostadshus inrett med 5 rum och två kök. Uppfört i timmerstomme på 1 ½ plan med källare. Plåttak och fönster av i huvudsak treglas. Fasad av stående träpanel. Uppvärmning via luftvärmepump, vedspis samt viss direktverkande el. Boarea 100 m², arealuppgift enligt fastighetstaxeringen.

Planlösning
Entréplan med hall, två kök, vardagsrum med utgång till inglasad altan, sovrum med större klädkammare och badrum. Övre plan med hall, två sovrum varav det ena med balkong samt ett större oinrett rum. Källare med tvättstuga som inrymmer dusch, tvättmaskin och varmvattenberedare. Bilgarage med jordgolv.

Kök 1 utrustat med diskmaskin, vedspis, kyl/frysskåp.
Kök 2 utrustat med vedspis.

Uppvärmning:
Uppvärmning via luftvärmepump, vedspis samt viss direktverkande el.

Kommunalt vatten och avlopp.

Energideklaration

Energideklaration saknas.

Ekonomibyggnader

Fjös

Äldre ladugårdsbyggnad. Byggnaden är uppförd i trä med stående träpanel. Tegeltak och fönster av typ enkelglas. Inrett med fd djurdel samt snickarbod, garagedel samt vedbod. Loge på hela övre plan. El finns i byggnaden.

Vagnsförråd

Byggnaden uppförd i trä med tak av plåt.

Kornlada

Byggnaden uppförd i delvis timmer med tak av plåt.

Jordkällare

Jordkällare med murad överbyggnad.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021 av MB Forest. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 36,8 ha och har ett virkesförråd om 2 937 m³sk. Övervägande andel tall men även gran och björk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så skall avdelningarna nummer 1 och 32 markberedas och planteras. Utöver detta så belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder förutom återväxtkontroll. Köparen övertar allt ansvar för att lagstadgade föryngringsåtgärder blir utförda, samt står kostnaden för dessa. Det finns behov av röjning på fastigheten. Köparen övertar även ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar

På fastigheten finns en gammal fäbod. Det finns inte några områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, övriga fornminnen eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige).

Jakt

Fastigheten ingår idag i Tursas jaktlag som förfogar över ca 4 000 ha. Småviltsjakten bedrivs på samma areal. Ny ägare får själv ansöka om ev inträde i befintligt jaktlag alternativt registrera marken för enskild jakt. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Älvros kyrkby fiskevårdsområde.

Båthus

På fastigheten finns ett båthus vid Maåsjön. Säljaren förbehåller sig nyttjanderätt till detta båthus. Säljaren förbehåller sig även rätt att nyttja befintlig stig som leder från ”Erik-Karlsbodarna” ner till Maåsjön. För mer information gällande detta vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Vägar

Fastigheten har andel i Materialvägens samfällighetsförening.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Älvros Kyrkby 13:7

Ägare

Gunnar Jonasson 1/2
Birgitta Eriksson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 60,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,8 ha
Impediment 23,8 ha
Inägomark 2,6 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 63,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 14 000 kr
Betesmark 3 000 kr
Skogsmark 847 000 kr
Skogsimpediment 46 000 kr
Tomtmark 50 000 kr
Ekonomibyggnader 31 000 kr
Bostadsbyggnader 185 000 kr
Summa: 1 176 000 kr

Inteckningar

1. 10 000 SEK 1986-05-07 86/1803 Skriftligt pantbrev Antal sökta inteckningar: 1 Summa: 10 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Älvros och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning