Gärdsbyn

Gård nära Åmål
Areal: 61 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 650 000 SEK
Anbudsdag: 22/8 2022
Bra boende i vacker natur med stall. Ca 47 ha produktiv skogsmark.

Fastighet med skog och åker/betesmark med bra boende i vacker natur nära Åmåls tätort. Ca 47 ha produktiv skogsmark i fyra skiften med virkesförråd på ca 5.900 m³sk med bra åldersfördelning. Mangårdsbyggnad, ekonomibyggnader och stall med 3 stora boxar.

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Gärdsbyn

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder

Visa alla 39 bilder
Visa alla 39 bilder

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Byggnaden är ett 1½-planshus i trä. Boarean är 140 kvm enligt fastighetsregistret. Träfasad och yttertak av betongtegel, tvåglas-fönster med markiser på västra sidan. Uppvärmning med vattenburet system och bergvärme. Borrad egen brunn med dränkbar pump. Nedre plan 2 rum och möblerbar hall, traditionellt kök med vedspis, städförråd, badrum och pannrum med tvättmaskin. Kakelugn i vardagsrum och altan i söderläge. Övre plan 2 rum, möblerbar hall med öppen spis, toalett, 2 större långgarderober och inbyggd balkong.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Ladugårdslänga

Äldre ladugårdslänga med stall 3 stora boxar (tidigare 6 boxar). Magasin och förrådsbyggnad. Den totala ytan är 208 kvm enligt fastighetsutdraget.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplan finns 1,4 ha inäga/åker i anslutning till ekonomibyggnaderna. Möjlighet kan finnas att arrendera åkermark från granne.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 47,4 ha enligt skogsbruksplan upprättad 2022. Virkesförrådet är beräknat till ca 5.926 m³sk, 91% barrskog och 9% löv. Ca 3100 m³sk i huggningsklasserna S1 – S3. Medelboniteten har enligt planen beräknats till ca 4,8. Det finns skog i de flesta åldersklasserna. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden enligt skogsbruksplan.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten. Ingen jakt är utarrenderad till utomstående. Enskild småviltsjakt och gemensam älgjakt.

Rättsförhållande

Fastighet

Åmål Åmåls-Gärdsbyn 1:14

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 59,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 47,4 ha
Myr/kärr/mosse 11,0 ha
Inägomark 1,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 60,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet) Taxeringsvärdena är inte aktuella då fastighetsreglering har skett under år 2022 och nytt taxeringsvärde kommer att åsättas under år 2023.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 302 900 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Åmål

Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Alla objekt från Åmål

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Gärdsbyn & vill bli kontaktad

Mäklaren för Gärdsbyn kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier