Grättve

Grättve gård, 51 ha åkermark och 33 ha betesmark i ett sammanhållet skifte.
Areal: 97 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 900 000 SEK
Anbudsdag: 3/12 2018
Visning:
21/11 kl 14:00-15:00
Egendomen i Edsleskog ligger vackert vid Käppesjöns norra ände. Sammanhållet skifte huvudsakligen bestående av åker- och betesmark. F n drift med dikor. Såväl växtproduktion som djurproduktion är omställd till ekologisk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är ett reparationsobjekt. Det finns vatten, el och avlopp men det är inte använt på senare tid. Fiber är framdraget.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården har en yta på 700 kvm med en utbyggnad på 405 kvm. Inredd för lösdrift av nötkreatur, yttertak av eternit. Plåttak på utbyggnaden. Även utbyggnaden kan användas för lösdrift. Det finns en gödselbrunn på ca 800 m3.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt fastighetstaxeringen uppgår åkermarken till 54 ha och betesmarken till 34 ha. Delar av åkermarken behöver viss kompletteringsdikning. Av ansökan om EU-stöd för 2018 framgår att det finns 79,50 stödrätter för gårdsstöd. Ansökan omfattar totalt 84,29 ha varav 50,87 ha åkermark och 33,42 ha betesmark. Delar av betesmarken har ersättning för särskilda värden och ersättningen för betesmark 2018 är beräknad till ca 94 000 kr.

Gårdens totala EU-ersättning för 2018 inklusive djurstöd är beräknad till ca 530 000 kr.

Hösten 2018 är ca 12,5 ha besådd med höstvete, resterande areal ligger som vall.

Skogsmark

Skogsmarken uppgår till ca 2 ha med ungskog. Tidigare skogsmark har brutits upp och omvandlats till betesmark.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper registrerade.

Jakt

All jakt följer fastigheten. Älgjakt gemensamt med grannfastigheten Torpane.

Fiske

Fastigheten ingår i Käppesjöns m fl sjöars fiskevårdsområde.

Övrigt

Vid stranden mot Käppesjön finns ett s k LIS-område med möjlighet till fritidshusbebyggelse. Bifogar en kartskiss över området.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i kommunens glesbygdsområde minst ett år innan förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.

Rättsförhållande

Fastighet

ÅMÅL GRÄTTVE 2:1

Ägare

Hans Larsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 97,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 410 000 kr
Åkermark 1 327 000 kr
Betesmark 376 000 kr
Tomtmark 159 000 kr
Bostadsbyggnader 403 000 kr
Ekonomibyggnader 473 000 kr
Summa: 3 148 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 4 843 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Grättve och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning