Åmål Strömsberg

Strömsbergs Säteri
Areal: 299 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Gård
Prisidé: 39 000 000 SEK
Anbudsdag: 6/3 2023
Ståtlig gård med anor från 1600-talet. Flertalet byggnader och jakträtt!

Anrik herrgård från 1600-talet med 128 ha åker- och betesmark och 155 ha produktiv skogsmark på Tösseslätten. En ståtlig gård som innehafts av adelssläkter såsom Posse, Natt och Dag, Bonde, Uggla m.fl.

Kontakta Areal

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Åmål Strömsberg

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Jonas Nyman

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Timrat 1 1/2 plans mangårdsbyggnad uppförd på 1600-talet. Bostadsytan är enligt fastighetstaxeringen 412 kvm. Uppvärmning sker med elpatron och vattenburen värme. Yttertak av skiffer, fasad av trä och 2 glas fönster. Enskilt vatten och avlopp med trekammarbrunn. Nedre plan kök med öppen spis och golvvärme, vardagsrum med stor öppen spis, hall med toalett, stort allrum med öppen spis, biljardrum, sovrum, kontor med stor garderob, badrum med toalett. Övre plan stort allrum med braskamin, 3 sovrum och helkaklat badrum med golvvärme som renoverades för ca 5 år sedan.

Lusthus

Ca 30m² med braskamin och yttertak av betongpannor.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Total yta enligt fastighetsregistret 1400 kvm. Tidigare har nuvarande ägare haft slaktsvinsproduktion med ca 700 platser. Maskinhall om ca 650 kvm saknas i fastighetstaxeringen.

Magasin

Uppfördes på 1600-talet ca 180 m² med enkupigt tegeltak.

Maskinhall

Ca 650 m² saknas i fastighetstaxeringen. Yttertak av plåt.

Svinhus med tork

Ca 1150 m² med plåt/ eternittak.

Verkstad/ maskinhall

Ca 220 m² med plåttak.

Stall

Nyrenoverat stall ca 190 m² under plåttak med 6 boxar.

Garage

Ca 40 m² med yttertak av bandplåt.

Vedbod

Ca 60 m² med plåttak.

Skog och mark

Åkermark

Lättbrukade marker med bra arrondering. Marken har brukats ekologiskt men inga avtal finns framåt. Den ansökta arealen enligt EU-ansökan för 2022 är för åkermark 104,55 ha.

Betesmark

Den ansökta arealen enligt EU-ansökan för 2022 är 23,66 ha betesmark med gårdsstöd och med kravgodkännande.

Skogsmark

Produktiv skogsmark uppgår till ca 155 ha i ett skifte. Skogsbruksplan är upprättad augusti 2022. Virkesförrådet uppskattas till 33.246 m³sk, 11 % tall, gran 71 % och löv 18%. Ca 26.086 m³sk i huggningsklasserna S1-S3. Medelboniteten har enligt planen beräknats till 9,4. Mycket välskött skog med få framtida föreslagna skogsvårdsåtgärder. Bra vägnät.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten. Egen älgjakt med tilldelning år 2022 1 vuxen älg och en kalv. Viltrik fastighet med goda jaktmöjligheter. Liten enkel jaktstuga.

Rättsförhållande

Fastighet

Åmål Strömsberg 1:12

Ägare

Roger Gård 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 298,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 154,9 ha
Berg/hällmark 10,6 ha
Inägomark 126,4 ha
Väg och kraftledning 2,8 ha
Övrigmark 4,3 ha
Summa: 299,0 ha

Taxeringsvärde

Förslag till taxeringsvärde 2023 Skogsmark 10.277.000 Skogsimpediment 69.000 Jordbruksvärde 5.078.000 Ekonomibyggnadsvärde 1.102.000 Tomtmarksvärde 220.000 Bostadsbyggnadsvärde 2.532.000 Summa 19.278.000 Enligt fastighetstaxeringen finns 2 bostadsbyggnader på fastigheten. Den ena av dessa är riven. En begäran om rättelse är inlämnad till Skatteverket.

Inteckningar

Det finns 9 penninginteckningar i form av datapantbrev om totalt 6.733.000 kr. Inga lån ska övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Åmål

Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Alla objekt från Åmål

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Åmål Strömsberg & vill bli kontaktad

Mäklaren för Åmål Strömsberg kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier