Åminne

Väl samlat, tillgängligt skogsinnehav och jakt i Åminne.
Areal: 183 ha
Kommun: Boden
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 250 000 SEK
Anbudsdag: 11/1 2022
Tre obebyggda skogsfastigheter som är väl samlade och med tillgång till allmän väg. Skogsmarken är belägen på de bördiga sluttningarna mot Lule älv och uppgår till 165,1 ha. Virkesförrådet om 20 442 m3sk utgörs till stor del av slutavverkningsbara skogar. Älgjakt ingår i jaktlag som jagar på 1 698 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Norrbotten
Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (12)

Foto: Greger Sundkvist, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 165,1 ha och virkesförrådet har uppskattats till totalt 20 442 m³sk. Trädslagsfördelningen är 62% tall, 19% gran och 19% löv, med en medelbonitet om 3,7 m3sk. Skogsbruksplanen är upprättad i augusti 2018 av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice. Tillväxt sedan planstart har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheterna Åminne 1:7, 1:9 och 1:14 är registrerad i älgjaktlicensen Åminne jaktlag. Deras registrerade areal är 1 698 ha. Tilldelningen för 2021 är tre vuxna älgar och fyra kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Boden Åminne 1:7, 1:9 och 1:14

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 165,1 ha
Impediment 2,1 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Övrigmark 16,4 ha
Summa: 184,8 ha

Taxeringsvärde

För fastigheternas respektive taxeringsvärden se prospektet.

Inteckningar

Fastigheten Åminne 1:9 är intecknad till 265 000 kr genom fyra inteckningar. En inteckning om 50 000 kr är skriftlig och är förkommen. Ansökan om dödning är inlämnad till lantmäteriet och tar 6 - 9 månader att genomföra.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är skriven i Edefors församling inom Bodens kommen sedan 12 månader. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning