Ämtbjörk

Skogsskiften nära Bergsäng
Areal: 43 ha
Kommun: Hagfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 600 000 SEK
Anbudsdag: 20/10 2023
Fastighet i 2 skiften med växtkraftig ung- och medelålders skog. Bedömt virkesförråd om 5 500 m³sk.

Skogsfastighet i två skiften med bra tillgänglighet. Strax norr om Hagfors erbjuds denna fastighet med växtkraftig ung- och medelålders skog. Fastighetens produktiva skogsmark uppgår till ca 42 hektar och har ett bedömt virkesförråd om 5 500 m³sk. Flera vägar ger god tillgänglighet.

OBS att samtidigt med denna försäljning bjuds ytterligare en skogsfastighet i direkt anslutning till denna ut på marknaden av samma mäklare, med samma anbudsdag.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Ämtbjörk

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 22 bilder
Visa alla 22 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens totala areal uppgår till 43 hektar varav 41,5 hektar utgörs av produktiv skogsmark.Det bedömda virkesförrådet är 5 541 m³sk vilket ger ett snitt om 134 m³sk/ha. Medelboniteten är 6,0 m³sk per hektar och år. Skogen är välskött och utgörs av växtkraftig ung och medelålders skog. Trädslagsblandningen är 60 % tall, 34 % gran och 6 % löv. För att ta del av mer information om skogstillståndet se den bifogade skogsbruksplanen. Hela fastigheten är lättillgänglig från flera vägar. Skogsbruksplanen är upprättad 2019 av Rolf Ljungberg. Därefter har den tillväxtberäknats fyra växtsäsonger i planprogrammet PC skog och justerats efter utförda åtgärder.

Areal i Karlstad har justerat tre avdelningar i samråd med skoglig förvaltare för att korrigera för genomförd avverkning. Mellan avdelningarna 79 och 81 har gränsen justerats. För avdelning 83 har gränserna och huggningsklass justerats efter avverkning.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs av en nyckelbiotop med en omfattning om ca 0,6 ha. I biotopen finns det rikligt med grova träd och en bergsbrant.

Jakt

Fastigheten är inte belägen inom något viltvårdsområde och jakten bedrivs enskilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Hagfors Ämtbjörk 1:251

Ägare

Per Bengtsson 1/3
Lars Bengtsson 1/3
Karin Tärnbrant 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 42,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 41,5 ha
Skogsimpediment 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 43,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 069 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 2 073 000 kr

Inteckningar

Det finns pantbrev i fastigheten men dessa är under dödning och dödningsprocessen kommer vara klar innan fastigheten tillträds. Inga pantbrev följer fastigheten och inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom ett glesbygdsområde och förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte har varit mantalsskriven i glesbygdsområdet i Hagfors Kommun under den senaste tolvmånaders-perioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Mäklarassistent

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
070-634 77 69

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Ämtbjörk & vill bli kontaktad

Mäklaren för Ämtbjörk kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier