Anders Jönsgården

Anno 1749
Areal: 0,5 ha
Kommun: Kävlinge
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 250 000 SEK
Välbevarad och genuin kringbyggd gård i vacker bymiljö

I den lilla byn Stävie, i det skånska jordbrukslandskapet, finns en riktig pärla. En välbevarad 1700-talsgård uppförd i klassisk kringbyggd formation med kullerstensatt gårdsplan. Gården har vackra och autentiska attribut som bland annat vasstak, korsvirke och dubbeldörrar med överljus. I bostaden har en renovering påbörjats vilket lämnar för en köpare att själv utforma sitt boende.

Gårdens ekonomibyggnader utgörs av längor som på tre sidor omfamnar gårdsplanen. De utgörs av äldre stall och förrådsbyggnader, med några bilgarage. Ekonomibyggnaderna har stor potential med möjlighet till flera användningsområden.

Stävie är beläget strax söder om Furulund, där vi finner skola och kommunikation. Med pågatåget når man Malmö på endast 18 minuter.

Kontakta Areal

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Anders Jönsgården

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder

Visa alla 24 bilder
Visa alla 24 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnaden är uppförd 1749 som del i en klassisk kringbyggd gård. Byggnaden är uppförd i korsvirke med fack av tegel under tak klätt med vass.

Bostaden har tidigare rymt tre separata lägenheter men en omfattande renovering påbörjats vilket medför att det lämnas öppet för nästa ägare att forma sitt drömhem. Ta gärna del av och inspiration från det skissförslag som finns framtaget av arkitektfirma.

Byggnaden saknar idag fungerande värmesystem, tidigare uppvärmning har varit olja. Vatten och avlopp är idag enskilt men möjlighet finns till anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Fastighetens ekonomibyggnader är uppförda som del av den kringbyggda gården. Byggnaderna är uppförda 1749 och till största del bevarade i sin utformning och uppförande. Mindre modifieringar är gjorda genom åren för att passa lantbruksverksamhet, bland annat har en länga fungerat som kycklingstall. I övrigt rymmer längorna garage och förrådsutrymmen.

Skog och mark

Lantmäteriförrättning

Säljaren har skickat in ansökan om avstyckning av fastigheten till Lantmäteriet under februari månad 2022. Lantmäteriförrättningen förväntas vara klar våren 2023. Tillträde till fastigheten kan ske tidigast efter lantmäteriförrättningen är klar och vunnit laga kraft. Säljaren svarar för lantmäterikostnaderna.

Rättsförhållande

Fastighet

Kävlinge Stävie 2:8

Ägare

Anders Kristensson 1/1

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet uppges ej eftersom försäljningen avser del av fastighet.

Inteckningar

Till fastigheten följer inga uttagna pantbrev.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Malmö

Stortorget 15
235 31   Vellinge
Alla objekt från Malmö

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier