Ängebo skog

Naturskönt i Dalsland
Areal: 54 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 100 000 SEK
Anbudsdag: 13/4 2023
Välskött samlat skogskifte med gräns i flera sjöar.

Genom Areal i Vänersborg ges nu möjlighet att förvärva ett välskött och vackert stycke skog i den nordvästra delen av Bengtsfors kommun. Den produktiva skogsmarken om 54 ha har ett totalt virkesförråd om 6 971 m3sk och skog i nästan alla åldrar, något som ger en köpare såväl ett kassaflöde initialt såväl som goda möjligheter att forma den egna skogen på sikt.

Kontakta Areal

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Ängebo skog

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Åke Carlsson och Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns det en ny skogsbruksplan upprättad i mars 2023. Enligt planen uppgår arealen produktiv skogsmark till 54 ha med ett totalt virkesförråd om 6 971 m3sk. Detta ger ett medel om 129 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är 48 % tall, 46 % gran och resterande del löv. Boniteten bedöms till 5,5 m3sk/ha och år. Tillväxten under planperioden bedöms till 271 m3sk givet att föreslagna åtgärder följs. I planen finns avverkningsförslag om totalt 1 371 m3sk varav 740 m3sk föryngringsavverkning och 631 m3sk gallring. Fastigheten har en något ojämn åldersklassfördelning med en lite större andel skog i åldern 50 – 80 år, 44 %.

För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Fastigheten är registrerad i Torrskog-Sunds älgskötselområde (reg.nr. 14-60-05-003-Ä). I området finns det älg, rådjur och vildsvin i varierande omfattning, detta utöver vanligt förekommande småvilt. Jakten är tillgänglig från 2023-07-01.

Övrigt

Fastigheten ligger inom ett område med giltigt undersökningstillstånd efter guld, kobolt, koppar, nickel, palladium, platina och silver. Tillståndsinnehavare är Viad Royalties AB. Undersökningstillståndet är giltigt till och med 2025-01-21. För mer information kontakta någon av handläggarna

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Ängebo 1:97

Ägare

Anna Öhman 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 53,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 54,0 ha
Impediment 0,5 ha
Övrigmark 0,2 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 55,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 539 000 kr
Summa: 2 539 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Ansökan om förvärvstillstånd görs efter att köpekontrakt har upprättats mellan köpare och säljare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Fastighetsmäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier