Änkegården

Sjogerstad Änkegården
Areal: 32 ha
Kommun: Skövde
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 350 000 SEK
Vackert belägen gård på landsbygden, strax söder om Skövde.

Änkegården ligger högt och vackert i det böljande jordbrukslandskapet söder om Skövde. Från gården är utsikten milsvid öster ut, men även generös i övriga väderstreck. Gårdsbilden utgörs av två ursprungliga gårdar där bostäderna ligger på behagligt avstånd från varandra, med varsin tillhörande ladugård och en rymlig och modern maskinhall med uppvärmd verkstadslokal. Åkermarken är väl samlad kring gården och betesmarken finns ca 2 km söder ut.

Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Änkegården

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Bilder

Visa alla 38 bilder
Visa alla 38 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostaden är uppförd år 1963 i 1,5 plan på hel källare. Boarean uppgår enligt taxeringsinformationen till ca 130 kvm med en biarea om 20 kvm. Byggnaden har stomme i trä samt tegelbeklädd fasad. Taket är belagt med lertegel. Uppvärmning sker med luft/luftvärmepump. Därtill finns en kombipanna (ved/olja) som finns placerad i källaren. Fiber finns installerad. Fastigheten är ansluten till Vättervatten och har en enskild avloppsanläggning av okänt utförande. Invändigt har bostaden huvudsakligen standard från 60-talet. I markplan finns en rymlig entré med trapp till övre plan. Badrum med plastmatta till vänster om huvudentrén. Vardagsrum och matplats i vinkel med öppen planlösning. Köket är utrustat med golvspis, spisfläkt, kyl/frys, diskbänk, arbetsbänk och en matplats. Från köket når man köksentrén med en mindre hall och en äldre toalett som ej varit i bruk under senare tid. I markplan finns även två sovrum med tillhörande garderober. Övre plan har en möblerbar hall, ett inrett sovrum med tillhörande snedgarderob samt ett utrymme som är förberett för toalett och handfat. Resterande utrymmen på övre plan är oinrett. Källare under hela huset med tvättstuga, källarförråd, pannrum med vedförråd, matkällare, förråd samt ett rymligt garage och redskapsförråd.

Röda stugan

Äldre bostad som är uppförd i trä. Under senare tid har denna byggnad nyttjats som sommarbostad. Vättervatten finns framdraget men ej anslutet. El finns men avlopp saknas. Byggnaden har en timrad stomme, träfasad och tak av betongpannor. Invändigt inrymmer byggnaden kök med köksspis, vardagsrum och två sovrum med kakelugnar. I tillbyggd del finns ett badrum och en hall. Övre plan har ett inrett rum och resterande utrymmen är oinredda. Bostaden är i sämre skick och kräver omfattande renoveringar för att återställas till boende. Boplatsen är dock gemytlig med en lummig tomt i vackert läge. Säljaren avser att överlåta samtliga inventarier i denna byggnad.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Den större ladugården är höghusbyggd med tegelfasad kring djurdelarna och träfasad i övrigt. Taket är avtäckt med plåt. Rymlig logdel med grusat underlag samt ett par spannmålsfickor i trä. Djurdelen inredning för uppbundna djur, men används idag som förråd. Stalldelen är även den bevarad från tiden då man hade djur på gården. Detta utrymme nyttjas för förvaring idag.

Säljaren har önskemål om att få fortsätta nyttja denna byggnad för förvaring, genom en förbehållen nyttjanderätt i ett antal år efter överlåtelsen. För mer information kring detta förbehåll, vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Maskinhall

Gårdens maskinhall byggdes i början av 90-talet och omfattar ca 540 kvm. En del av byggnaden är en varmisolerad verkstad med gjutet golv, bra takhöjd och en dubbel vikport på sidan. Resterande del av byggnaden är en öppen maskinhall med två skjutportar på den främre långsidan och grusat underlag. Byggnaden är uppförd med stålstomme och beklädd med plåt kring väggar och tak. Säljaren avser att överlåta samtliga inventarier i denna byggnad.

Äldre ladugård

Den äldre ladugården har sitt ursprung från 1880-talet med en klassisk djurdel som idag används som förråd. Ovanliggande ränne samt en rymlig loge med bra takhöjd och plats för maskiner och redskap. Säljaren avser att överlåta samtliga inventarier i denna byggnad, såsom jordbruksredskap, virke och annat lösöre till köparen. Djurdelen har en vitputsad fasad. Stomme och väggar för övriga delar av byggnaden är i trä samt tak av eternit.

Ekonomilänga

"Skjulet" är en äldre byggnad med hönshusdel, utedass, vedförråd samt vagnsskjul och övriga förrådsutrymmen. Delvis på betonggolv och i övrigt på grusat underlag. Tak av lertegel och väggar/stomme i trä. Byggnaden har renoveringsbehov. Säljaren avser att överlåta samtliga inventarier i denna byggnad.

Skog och mark

Åkermark

Änkegårdens omfattar ca 23,5 ha stödberättigande åkermark. Åkermarken finns huvudsakligen samlad omkring gården samt med ett skifte om 4 ha, beläget öster om järnvägen. Åkermarken utgörs av mullrik fastmarksjord med steninblandning på självdränerande mark. Brukningen avseende år 2023 är upplåten på arrende och övergår till ny ägare inför 2024-års brukningssäsong.

Betesmark

Betesmarken uppgår till ca 6,6 ha och fördelar sig i två skiften, en bit söder om gårdscentrum. Betesmarkerna delas av den allmänna vägen. Idag nyttjas betesmarken av samma arrendator som på åkermarken.

Övrig mark

Arealen övrig mark utgör ca 2,5 ha av fastigheten. En del av den övriga marken består av betesmark i söder som ej uppfyller kraven för EU-stöd. Övrig landareal består av vägar, gårdsplan, f.d. betesmark i anslutning till tomten samt annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakt och fiske

Jakträtten är idag muntligen upplåten till ett jaktlag, men övergår till köparen på tillträdesdagen. Licensansökan för tilldelning av älg inför jaktåret 2023-2024 är dock redan beslutad.

Fiskerätt finns i Simsjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Skövde Sjogerstad 26:1

Ägare

Gudrun Karlsson 1/2
Håkan Jonsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Åkermark 23,5 ha
Betesmark 6,6 ha
Övrigmark 2,5 ha
Summa: 32,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 2 612 000 kr
Tomtmark 418 000 kr
Bostadsbyggnader 1 291 000 kr
Ekonomibyggnader 975 000 kr
Summa: 5 296 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 1 150 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
Se prospekt

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
Se prospekt

Karta

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier