Annelund

Annelund, samlad byggnation och ca 44 ha fin åkermark. Säljes som helhet eller i delar.
Areal: 47 ha
Kommun: Tomelilla
Objektstyp: Gård
Prisidé: 14 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/11 2018
Visning:
17/10 2018
20/10 2018
31/10 2018
3/11 2018
Vänligen anmäl er till visning.
Annelund sträcker sig över nejden på ett högt och fritt läge, vid vägs ände. Prima åkermark i ett skifte som omgärdar gårdscentrum, med en generös bostad och ett flertal ekonomibyggnader, lämpade för olika sorters verksamhet. Möjlighet finns att lägga delade bud.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Simrishamn
Lilla Rådmansgatan 2
272 31   Simrishamn
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Uppfört på platsen 1870 i 1 ½ plan med källare under del av byggnaden. Uppskattad byggyta om 185 m2och taxerad boyta om 160 m2. Vardagsingång, toalett och hall med tvätt, renoverade på 2000-talet samt två sovrum i den östra delen av bostaden. I anslutning till vardagsingången ligger köket, renoverat 2008, med vitvaror som till övervägande del byttes vid renoveringstillfället eller är nyare än så. I andra delen av byggnaden, följer vardagsrummet, huvudentrén med badrum och det stora finrummet. Övervåning med möblerbar hall/TV-rum samt ett sovrum. Oinredd vindsdel. Matkällare med nedgång från vardagsingången. Pannkällare med nedgång utifrån.

Dricksvatten från grävd stensatt brunn om 8 meters djup. Vattenprov från våren 2018. Kontakta Martin Lindskog, för att få ta del av protokollet. Uppvärmning i vattenburet radiatorsystem respektive golvvärme med spannmålspanna från 2004 samt grundvattenvärmepump. Spannmålspannan är placerad i gamla logen och förbinds med bostadshuset genom kulvert. Avlopp till trekammarbrunn med infiltration från 2010-talet.

Ekonomibyggnader

Lösdriftsstall

Lösdriftstall uppfört kring 2000 om 525 m2 byggyta med stomme av Leca-block och bjälklag av stål. Gjuten platta. Gödselplatta med urinbrunn. Fungerande el och vatten.

Stall

Stall uppfört 1953 om 430 m2 byggyta. Loge, magasin samt källare med två garage, massekällare och verkstad. Fungerande el och vatten.

Stall

Stall uppfört i etapper över åren om knappt 500 m2 byggyta. Tidigare använt som kostall och senast som slaktsvinstall. Svämutgödsling i del av byggnaden. Fungerande el. Vatten framdraget, men ej inkopplat.

Maskinhall

Plåtklädd maskinhall färdigställd 1988 med järnstomme om drygt 460 m2 byggyta. Fungerande el. Vatten finns inte.

Gamla logen

Ursprungligen uppförd under andra delen av 1800- talet, tillbyggd under 1950-talet, med en byggyta om drygt 220 m². Pannrum med spannmålspanna mm, inrett rum samt förvaringsutrymme.

Övrig byggnad

Hönshus med loft om drygt 45 m² byggyta, svämbrunn anlagd 1991 om 500 m3.

Skog och mark

Åkermark

Den totala åkermarksarealen uppgår enligt SAMansökan till 44,53 ha. Åkermarken berättigar till gårdsstöd. Med åkermarken följer vederlagsfritt 28,413 stödrätter. I gamla jordklassningssystemet för Kristianstads län är marken belägen i klass 7. Åkermarken är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2020-03-01. Vid tillträdet är åkermarken i stubb.

Skogsmark

0,5 ha av Annelunds nordöstra hörn, i anslutning till viltvattnet, planterades på 1980-talet med gran. Virkesförrådet estimeras uppgå till 100 m3sk.

Jakt

Tillgänglig för köparen fr.o.m. tillträdesdagen.

Fiske

Viltvatten intill skogsdungen som historiskt bjudit på rikliga mängder av kräftor.

Rättsförhållande

Fastighet

TOMELILLA APPELTORP 3:13, m fl

Ägare

Jan Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 47,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 4 629 000 kr
Betesmark 67 000 kr
Tomtmark 113 000 kr
Bostadsbyggnader 792 000 kr
Ekonomibyggnader 424 000 kr
Summa: 6 025 000 kr

Inteckningar

Antal 15 st
Totalt belopp 2 910 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Jag är intresserad av fastigheten Annelund och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning