Antjärn

Fastighet med jord och skog samt kommersiell lokal
Areal: 119 ha
Kommun: Härnösand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 750 000 SEK
Gård 1 mil söder om Härnösand för den drivne entreprenören! Fastigheten bjuder på många möjligheter, som bilhall/förråd intill E4:an, jord och skog samt bostadshus.

1 mil söder om Härnösand i Antjärn ligger denna gård som är ett tillfälle för den handlingskraftige entreprenören då fastigheten bjuder på många möjligheter. Med en bilhall/förråd om 450 kvm endast 80 m från E4:an samt mark på båda sidor om vägen har man stora möjligheter att utveckla en kommersiell verksamhet på fastigheten med dess mycket goda exponeringsläge. Fastigheten erbjuder även möjligheten till lugn och ro vid en tjärn som ligger på fastigheten med lugnt och avskilt läge samt jaktmöjligheter. Bostadshus, uthus och förråd finns i anslutning till bilhallen/förrådet. Fastigheten är om totalt ca 119 ha varav skogsmark 91,8 ha samt betes/åkermark om 9,7 ha. Övervägande del av skogen är yngre röjning och gallringsskog med god tillväxt.

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Antjärn

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Bilder

Visa alla 58 bilder
Visa alla 58 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson

Fastighetsuppgifter

Hyreshuslokal

Bilhall/förråd

Rymlig byggnad som tidigare används som bilhall och möbelförsäljningslokal endast 80 m från E4:an gör den mycket lämplig för kommersiell verksamhet med dess perfekta exponeringsläge. Byggnaden är uppförd i två omgångar med en äldre del om ca 160 kvm med stomme av stål, väggar plåtbeklädda på utsidan samt duk på taket samt en nyare del som är uppförd i stomme av stål, väggar beklädda med plåt både på in och utsida samt plåttak ca 290 kvm. Garageport om 3*3 m. Uppvärmning sker idag med luftvärmepump. Äldre vattenburet system med element och kulvert från pannanläggningen som finns i intilliggande byggnad. Funktionen är osäker på värmesystemet och pannanläggningen. Förråd är påbyggt om ca 12 kvm med ingång från äldre lokaldelen. Fri takhöjd i båda hallarna är ca 3 m.

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Rymligt bostadshus uppfört i stomme av trä i 2 plan på torpargrund. Takbeklädnad av plåt. Fasad av både liggande och stående träpanel samt tvåglasfönster.

Uppvärmning sker idag med luftvärmepump. Vattenburet system finns i delar av huset som är kopplat med kulvert till pannanläggning som finns i intilliggande byggnad. Äldre värmepump finns även som är ansluten till jordvärmeslang. Eget enskilt djupborrat vatten samt äldre enskilt avlopp. Boarea 170 kvm samt biarea 40 kvm enligt fastighetstaxeringen. Bostadshuset är påbyggt med en rymlig och trevlig inglasad altan.

Planlösning bottenvåning:
Först kommer man in i hall med en öppenspis och uppgång till övervåningen. Direkt till höger i hallen finns en mindre toalett, lite längre in i hallen till höger så finns en större toalett med dusch, vidare kommer man till ett förråd samt ett sovrum med utgång till en mindre uteplats på baksidan av huset. Tar man till vänster i hallen går man in till ett rymligt lantkök med snickerier av furu, spis, diskmaskin samt kylskåp och rymlig matplats. Från köket kommer man ut till den inglasade altanen. Innanför köket finns också tvättstugan med tvättho, tvättmaskin, torktumlare och torkskåp. Till vänster i hallen finns också ett rymlig vardagsrum.

Planlösning övervåning:
Först kommer man till hallen när man går upp för trappan. Rakt fram finns en påbörjad renovering av en toalett. Till vänster i hallen finns ett rum med påbörjad renovering som kan bli mycket trevligt med utgång till balkong. Till höger i hallen finns ett äldre kök med alkover på var sin sida samt ett genomgångsrum och ett större rum längst in.

Fiber finns framdraget till huset men inte installerat.

Ekonomibyggnader

Garage

Garage uppförd i stomme av trä på asfalterat underlag samt plåt på väggar och tak. Byggnaden utgörs av ett utrymme med två garageportar på ena gaveln, takhöjd invändigt ca 2,4 m. Byggnadsarea 82 kvm.

Pannrum mm

Invid bostadshuset är det uppfört en byggnad för pannrum och förråd som är uppförd på betongplatta med stomme av trä och plåttak. Byggnaden utgörs av ett pannrum med panna och pelletsbrännare samt förråd. Byggnadsarea ca 29 kvm. Pelletsförråd är påbyggt på ena gaveln om ca 7 kvm.

Betongplatta

Det finns en betongplatta på gården om ca 90 kvm. Den kan exempelvis vara lämplig att bygga ett garage eller förråd på.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj månad år 2022 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50.
Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 91,8 hektar med totalt virkesförråd om ca 8 800 m³sk, vilket ger ett medeltal om 96 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 450 m³sk per år.

Skogen är i de flesta huggningsklasserna men till övervägande del röjning- och gallringsskog med god tillväxt. Boniteten ligger på 4,6 m³sk/ha med mest frisk mark och blåbär som vanligaste markvegetation som är tillgänglig för drivning under större delen av året.

Virkesförrådet är fördelade på trädslagen tall 35%, gran 34%, löv 30% och contorta 1%.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som röjning om 10,3 ha, återväxtkontroll om 2,6 ha och plantering 0,6 ha under planperioden.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns ett känt naturvärdesobjekt på fastigheten, barrskog samt flera områden som är bedömda som sumpskog: Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor.

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera kända forrn-och kulturlämningar på fastigheten, fyndplatser och gamla boplatser på och vid åkermarken. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. Fastigheten är registrerad för älgjakt inom Härnösands ÄSO Källa Länsstyrelsen. För närvarande bedriver Antjärns jaktlag älgjakt på fastigheten. Jaktlaget jagar över ca 225 ha med 4 jägare i jaktlaget. Jakten är upplåten med arrendekontrakt om ett år som förlängs om avtalet inte sägs upp.
Jaktledare i jaktlaget Tommy Thelberg 072-397 54 54.

Småvilt jagas på egen fastighet.

Inägomark

Betes/åkermarken (inägomarken) är enligt skogsbruksplanen på 9,7 ha. Betes/åkermarken är i nära anslutning till byggnaderna. Arrendekontrakt finns på
åkermarken som inte är uppsagt av säljaren.

Vägar

Fastigheten har del i flera vägar. Antjärn GA:7, Antjärnsvägen, väg till skifte 1 och 2. Antjärn GA:8 väg till skifte 5, på södra sidan om järnvägen. Väg som går genom skifte 4 och skifte 5 är allmän väg. Enskild skogsväg finns på skifte 5 ca 450 m samt vändväg om 180 m. Väg över åkermarken på södra sidan om E4:an. Allmän väg passerar fastigheten på flera ställen över skifte 3 och 4.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Service

Med endast en mil söder om Härnösand så finns all service inom närområdet.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida https://www.harnosand.se.

Rättsförhållande

Fastighet

Härnösand Antjärn 11:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 113,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 91,8 ha
Myr/kärr/mosse 7,6 ha
Berg/hällmark 3,2 ha
Inägomark 9,7 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 4,2 ha
Summa: 117,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Hyreslokal 88 000 kr
Åkermark 130 000 kr
Skogsmark 2 102 000 kr
Skogsimpediment 27 000 kr
Tomtmark 47 000 kr
Hyreshuslokal 116 000 kr
Bostadsbyggnader 464 000 kr
Ekonomibyggnader 26 000 kr
Summa: 3 000 000 kr

Inteckningar

Antal 6 st
Totalt belopp 667 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Antjärn & vill bli kontaktad

Mäklaren för Antjärn kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier