Apeldalen

Fastighet öster om Koberg i ett skifte med bra tillgänglighet och god jakt.
Areal: 22 ha
Kommun: Alingsås
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 400 000 SEK
Anbudsdag: 21/2 2019
Samlad fastighet som ligger norr om Sollebrunn och öster om Koberg. God tillgänglighet med växtliga marker som erbjuder mycket goda jaktmöjligheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Jordbruksmark

Åkern omfattar ca 10 ha, är i god hävd samt till täckdikad. Åkern är tillgänglig för ny ägare efter årets skörd. Gårdstödsrätter följer fastigheten.

Skogsmark

Skogsmarken omfattar ca 10 ha och har medelgod bonitet och god tillgänglighet. Skogen utgörs av yngre skogar av gran, tall och löv, samt ett mindre område med slutavverkningsskog. Volymen skog bedöms till ca 1 050 m3sk inklusive ett års tillväxt. För mer uppgifter se den bifogad skogsbruksplanen från 2018.

Jakt

God jakt på älg och småvilt som även inkluderar möjligheter till jakt på hjort och vildsvin. Jakten är tillgänglig från 1 juli 2019. Fastigheten ingår i PR älgskötsel/kronhjortsområde. Idag bedrivs jakten i ett jaktlag som har ca 450 ha. Säljaren kan tänkas sig att arrendera jakten.

Rättsförhållande

Fastighet

ALINGSÅS APELDALEN 1:1

Ägare

Stefan Gustafsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 9,9 ha
Skogsimpediment 0,5 ha
Inägomark 11,0 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 21,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 235 000 kr
Skogsimpediment 9 000 kr
Åkermark 493 000 kr
Summa: 737 000 kr

Inteckningar

Det finns två penninginteckningar om totalt 200 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0521-27 27 55
070-363 56 35

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Apeldalen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning