Arbrå Kyrkby

Mindre skogsfastighet med jakträtt i viltvårdsområde omfattande ca 14 300 ha.
Areal: 2 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 225 000 SEK
Anbudsdag: 14/9 2020
Mindre skogsfastighet med jakträtt i viltvårdsområde. Skogsfastighet om ca 2,4 ha belägen i Hälsingland, strax väst om Arbrå. Goda möjligheter till jakt då fastigheten ingår i Arbrå västra viltvårdsområde som omfattar ca 14 300 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst, under mars månad 2020. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 1,8 ha och ligger samlad i ett skifte i direkt anslutning till väg. Virkesförrådet bedöms uppgå till ca 260 m³sk vilket ger medelförråd om 145 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,5 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 42 %, gran 28 % samt löv 30 %. För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Med fastigheten följer rätt till jakt i Arbrå västra viltvårdsområde som omfattar ca 14 300 ha jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs gemensamt och organiseras i älgjaktlag. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen. Se viltvårdområdets hemsida för kartor och mer information www.arbravastravvo.se

Vägar

Fastigheten har del i väg som förvaltas av Koldemoåsens samfällighetsförening (Bollnäs Arbrå Kyrkby GA:7)

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Arbrå Kyrkby 2:72

Ägare

Mats F. Och Catharina Linde Forsbergs Stiftelse 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 2,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 1,8 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 2,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten ingår i en samtaxering och har ej åsatts separat taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Fastigheten ägs av en stiftelse och kommer att säljas till fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Fastighetsmäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning