Årebäck

Årebäck
Areal: 32 ha
Kommun: Tibro
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 31/5 2024
Gård i öppet landskap söder om Tibro.

Årebäck är fint belägen i öppet landskap en bit söder om Tibro. Här erbjuds gårdscentrum med äldre bostadshus och flera rymliga ekonomibyggnader. De egna markerna, som delvis gränsar mot ån Tidan, utgör 32 ha varav 22 ha åkermark, 7 ha skogsmark åkermark samt 3 ha bete och övrig mark.

Kontakta Areal

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Årebäck

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder

Visa alla 44 bilder
Visa alla 44 bilder

Foto: Kistian Strandell

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Årebäcks bostadshus är troligen uppfört i början av 1900- talet i timmer ståendes på torpargrund. Boarean enligt taxeringsinformationen uppgår till 110 kvm. På taket ligger lertegel och fönstren är av typen 2-glas. Husets fasad är av stående träpanel. Nedre plan innehåller entré till hall med trapp till övre plan (2005) och till vänster om hallen ligger ett vardagsrum samt ett allrum. Vidare finns ett mindre rum samt badrum med wc, tvättställ, dusch och tvättmaskin. Till höger om hallen finns ytterligare ett allrum och innanför ligger köket med äldre utrustning. Köket nås även via en tillbyggd del med köksfarstu och pannrum.
Övre plan rymmer en möblerbar hall, toalett, 2 sovrum samt 4 st snedgarderober. Eget äldre avloppssystem av okänt utförande. Gården har eget vatten ur grävd brunn. Uppvärmningen sker med jordvärmeanläggning från 2004 där värmepumpen nyligen servats.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Ladugård
Ladugård tillbyggd 1977 och vidbyggd i omgångar. Murad djurdel där det fram till 1989 bedrevs mjölkproduktion på 40 platser för uppbundna djur samt boxplatser på spaltgolv för ungdjur. Ovan djurdelen finns ett höränne med höhiss och i anslutning till stallet finns ett murat mjölkrum. Logdel i flera delar med foderfickor och plats för förvaring samt ett garage med plats för två bilar. Ytterligare tillbyggd loge/maskinhall med plats för förvaring. Bakom ladugården finns en stor gödselplatta samt en urinbrunn. Byggnaden har trästomme, gjuten platta och eternittak.

Vagsnlider
Vidbyggt ladugården finns ett äldre vagnslider med förvaringsutrymmen på delvis jordgolv och delvis gjuten platta med ovanliggande spannmålsloft. Trästomme och tegeltak på ena sidan och plåt på andra.

Hönshus
Hönshus med timmerstomme och plåt på taket. Gjuten platta på golvet.

Brygghus
Brygghus med murad stomme och eternittak. Murad jordkällare under byggnaden där vattenpumpen finns.

Mindre utedass.

Ladugård
Ladugård en bit väster om gårdscentrum med gott om förvaringsutrymmen. Ladugården är uppförd i trä med jordgolv/gjuten platta. Taket är omlagt under senare tid med plåt.

Skog och mark

Åker och betesmark

Årebäcks åkermark uppgår till ca 21,8 ha och är fördelat på två områden. Ca 19,6 ha ligger väl samlad runt gårdscentrum. 2,2 ha åkermark ligger på ett av skiftena norr om gårdscentrum. Marken utgörs av lerjordar som till viss del dränerats 1967 med viss förbättring på 1990-talet. Marken ligger för närvarande i träda och är tillgänglig för köparen vid tillträdesdagen. Inga EU-stöd är sökta för året. Invid Tidan finns enligt ungefärlig uppmätning drygt 1 ha betesmark, delvis igenväxt med skog.

Skogsmark

Skogsmarken omfattar sammanlagt 8,3 ha beläget på två friliggande skiften norr om gården. Skogen utgörs ungefär till lika delar av föryngringsavverkningsbar skog samt gallringsskog. Medelboniteten har bedömts till 9 m3sk. Virkesförrådet har uppskattats till 1 820 m3sk vilket medför ett genomsnittligt virkesförråd om 219 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är 15 % tall, 60 % gran och 33 % löv. Se vidare i skogsbruksplan upprättad i april 2024.

Jakt

Jakten är fri för köparen vid tillträdet. Årebäck är beläget med gräns mot Tidan där fastigheten har fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

Tibro Årebolet 1:4

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 0,9 ha
Åkermark 22,9 ha
Skogsmark 8,3 ha
Summa: 32,1 ha

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 426 000 kr

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier