Arlom

Skogsfastighet utanför Sollefteå
Areal: 106 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 31/10 2023
Möjlighet att köpa en skogsfastighet på 106 ha i Arlom med jakt i viltvårdsområde på 4 000 ha.

Välskött talldominerad skogsfastighet i två skiften på totalt 106 ha. Den produktiva skogsmarken uppgår till 103 ha med ett virkesförråd på 11 800 m³sk med bra tillväxt. Inga byggnader finns på fastigheten. Jakt i VVO på 4 000 ha.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare

Arlom

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 32 bilder
Visa alla 32 bilder

Foto: Åsa G. Torell

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Byggnad 1

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Arlom 1:8 är belägen i Boteå församling, Sollefteå kommun i Västernorrlands län. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av SCA, Mats Jernström, i augusti 2021. Planen är sedan uppräknad med 2 års tillväxt. Inga avverkningar har skett på fastigheten efter att planen upprättades.

Fastigheten består av två välskötta skiften med totalt ca 103 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 11 800 m³sk, vilket ger ett medeltal om ca 115 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 440 m³sk per år och boniteten ligger på 4,2 m³sk/ha. Tall är det dominerande trädslaget som upptar 49 %, gran 40 % samt löv 11 %. Största andelen är gallringsskog om 57 % (59 ha) med ett virkesförråd om ca 8 000 m³sk.

Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Boniteterna har blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyp.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Boteå övre viltvårdsområde på ca 4 000 ha samt i Boteå övre jaktlag. Tilldelning 2023 är 6 vuxna djur och 6 kalvar. Jaktledare Tommy Dahlberg 070-302 08 77.

Vägar

Fastigheten ingår i Tannåvägen som går från byn norrut, parallellt med fastigheten. Det finns vidare två stycken vägar från Tannåvägen som går in på denna fastighet. De vägarna är gemensamma för tre fastigheter. Utdebitering vid behov.
I byn går Stöndar/Arloms väg. Avgift på denna är 1 000 kr år.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Arlom 1:8

Ägare

Kristina Strand 1/2
Richard Strand 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 102,6 ha
Skogsimpediment 3,3 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 106,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2021
Åkermark 67 000 kr
Skogsmark 2 520 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Ekonomibyggnader 72 000 kr
Summa: 2 671 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 220 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Arlom & vill bli kontaktad

Mäklaren för Arlom kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier