Arrende S. Håkanbol

Gårdsarrende med bra bostad, ek. byggnader för köttdjursproduktion samt 90 ha åker.
Areal: 95 ha
Kommun: Degerfors
Objektstyp: Gård
Gårdsarrende med bra bostad, modern och rationell ekonomibyggnad för köttdjursproduktion samt 95 ha mark varav 90 ha åkermark och 5 ha kulturbete. Fastigheten är naturskönt belägen 2 mil söder om Karlskoga längs med väg 243. Möjlighet till sidoarrende.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Video (1)

Bilder (28)

Foto: Alexander von Sydow

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostad

Byggnad i 1 ½ plan uppförd i plankstomme under betongtegeltak. Brädfodrad. På nedre plan finner vi kök, hall och 2 rum samt badrum, tvättstuga och pannrum i enplans tillbyggnad. På övre plan finner vi. 3 sovrum, hall och wc. Boytan är 150 kvm. Uppvärmning genom luftvärmepump Panasonic och/eller genom havrepanna med stoker, beroende på värmebehov.

På tomten finns även en matkällare, vedbod och carport. Dessa är undantagna från arrendatorns underhållsskyldighet.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge/stall

Träbyggnad under plåttak med byggnadsarea om 795 kvm. Inrymmer nu mottagningsstall för ungdjur i lösdrift på djupströbädd. Skulle med (foderhiss och skulltork tillhör arrendator). Gödselplatta och urinbrunn 125 m3 .

Tjurstall

Rationellt tjurstall med lösdrift från 2007 med limträstomme, träfasad, plåttak. Stallet är oisolerat med bås för 178 djurplatser. Skraputgödslingssystem med tryckare till urinlagun om 1500 kvm. Byggnadsarea är 1 116 kvm plus utbyggnad om 21 kvm som innefattar såväl personalutrymme som behandlingsrum.

Maskinhall/verkstad

Maskinhall i stålkonstruktion med väggar och tak i plåt och med grusgolv. Byggnadsarea 175 kvm. Verkstadsdel sammanbyggd med maskinhallen med betonggolv och gipsklädda väggar samt vikportar om 4 *3,8 meter. Byggnadsarea 45 kvm.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åker och bete ligger väl samlade kring gården och omfattar ca 90 hektar åkermark i god hävd och betesmark om ca 5 hektar.

Vägar

Underhåll av arrendeställets vägar ansvaras av arrendator.

Jakt

Jakt -och fiskerätt ingår inte i arrendeupplåtelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

Degerfors Håkanbol 5:2

Ägare

Helena Svensson 1/1
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Arrende S. Håkanbol och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning