Årröd

Areal: 22 ha
Kommun: Örkelljunga
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 700 000 SEK
Anbudsdag: 15/11 2021
Årröd 3:3 och 3:8 är två obebyggda fastigheter fördelade på två skiften med en total areal om ca 21,8 varav ca 13,8 ha skogsmark och ca 6,6 ha åker- och betesmark. Resterande areal utgörs av två utskifte mossmark och övrig mark. Mycket bra väg genom och längs med fastigheterna. ​

Avstånd till E4 är ca 4 km. Ca 35 min till Helsingborg med bil.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Helsingborg
Stortorget 9
252 20   Helsingborg
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skog och övrig mark uppgår enligt äldre skogsbruksplan upprättad år 2001 till ca 13,8 ha . Skogen består av lärkplantering från 2005 vilken är nygallrad, blandskog av gran, björk och bok i olika ålder samt ett mindre område med nyplanterad gran. På fastigheten finns en äldre upprättad skogsbruksplan från år 2001. Skogens areal samt bestånd får därför undersökas av köparen på egen hand. Mycket bra körväg går igenom det södra större skiftet samt längs med det norra skiftet. Fastigheterna består även av tre utskifte belägna ca 700 m väster om stamfastigheterna. Kontakta ansvarig mäklare får kopia på skogskarta och avdelningsbeskrivning.

Åkermark och betesmark

Enligt SAM uppgår arealen åkermark till ca 6,0 ha och betesmarken till ca 0,65 ha. Nuvarande ägare söker gårdsstöd för åkermarken och betesmark. Stödrätter för redovisad areal ingår utan särskilt vederlag. Åker- och betesarealen är delvis uppmätt och får därför undersökas av köparen på egen hand. Kontakta ansvarig mäklare för vidare information om SAM ansökan och kartor.

Jakt

Förekommande vilt på fastigheten är främst vildsvin, rådjur, älg och övrigt i trakten förekommande småvilt. Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen. Jakttorn, vakkojor och eventuella foderspridare följer ej överlåtelsen.

Övrigt

Fornlämningar finns registrerade på fastigheten. Kontakta ansvarig mäklare för vidare information.

Rättsförhållande

Fastighet

Örkelljunga Årröd 3:3, 3:8

Ägare

Evy Astrid Iréne Pålsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 137 000 kr
Åkermark 683 000 kr
Skogsmark 955 000 kr
Summa: 1 775 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 600 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning