Årtberget

Budgivning pågår!
Skogsfastighet i ett skifte om ca 314 hektar produktiv skogsmark belägen ca 40 km söder om Sveg.
Areal: 381 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 900 000 SEK
Anbudsdag: 18/10 2021
Väl arronderad och lättillgänglig skogsfastighet belägen ca 20 km sydost om Lillhärdal i Härjedalens kommun. Fastigheten består av ett skifte om totalt 381,1 hektar varav 314,3 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 30 800 m³sk vilket ger medelförråd om 98 m³sk/ha Medelboniteten är beräknad till 4,1 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar och äldre slutavverkningsmogna skogar där ca 11 000 skogskubikmeter är slutavverkningsbar skog. Fastigheten har enskild jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8.
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Forum Fastighetsekonomi AB under december 2020.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 314,3 hektar med ett beräknat virkesförråd om 30 820 m³sk vilket ger medelförråd om 98 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,1 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: tall 51 %, gran 10%, contorta 39% samt löv <1 %. Ca 11 500 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar och äldre slutavverkningsmogna skogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Jakten på fastigheterna är enskild. Jakträtten är för närvarade upplåten och fri för ny ägare från jaktsäsongen 2022/2023.

Fiske

Fisket i området administreras av Lillhärdals fiskevårdsområdesförening. Se mer information på https://dromfiske.com/lillhardals-fvo/

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden men höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning för vägar, Lillhärdal Östansjö GA:1 och Lillhärdals-Östansjö GA:4 som sträcker sig fram till avdelning 18 enligt skogskartan. Vägsträckan som går från avdelning 18 genom fastigheten söderut är enskild och ingår ej i gemensamhetsanläggning.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har därför inte åsetts eget taxeringsvärde ännu.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) karta kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Lillhärdals-Östansjö 1:12

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 383,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 314,3 ha
Myr/kärr/mosse 60,4 ha
Väg och kraftledning 5,8 ha
Vatten 0,6 ha
Summa: 381,1 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har därför inte åsetts eget taxeringsvärde ännu.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-10-18
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning