Åsa Berg

Skogsmark vid Åsa. Möjlighet att exploatera enligt översiktsplan.
Areal: 4 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 12/4 2022
Mindre skogsfastighet om drygt 4 hektar som ligger på en höjd omedelbart öster om Åsa centrum. Fastigheten ligger inom område som i Kungsbacka kommuns fördjupade översiktsplan för Åsa angetts som bebyggelseområde för flerbostadshus och villor.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (8)

Foto: Mikael Axelsson och Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsrapport från Foran som bygger på bearbetning av data från Skogsstyrelsens laserskanning finns det på fastigheten 2,4 hektar produktiv skogsmark med ett totalt virkesinnehåll på drygt 400 m3sk. Det är en medelålders blandskog med dominans av tall och gran, se bifogade skogsrapport.

Exploatering

Fastigheternas mark ligger inom område som i Kungsbacka kommuns fördjupade översiktsplan för Åsa angetts som bebyggelseområde Åsa Berg. Inom området anges enligt en tidig bedömning att området kan bebyggas med flerbostadshus och villor om ca 80 bostäder. Av det utpekade området utgör Åsa 4:2 och Åsa 4:28 ca 20 % av arealen. Denna mark ligger längst fram i västra delen av området på kanten av höjdryggen och med strålande utsikt mot havet. För mer information se bifogat utdrag ur den fördjupade översiktsplanen, samt kommunens hemsida.

https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/kungsbacka-vaxer1/samhallsplanering/oversiktsplan1/Fordjupningar-av-oversiktsplanen/Asa/

Jakt

Jakträtten på fastigheten är inte upplåten.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Åsa 4:2, 4:28

Ägare

Monica Fong 1/2
Malin Ärlemalm Derrick 1/4
Patrick Ärlemalm 1/4

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 2,4 ha
Skogsimpediment 0,9 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 4,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsimpediment 19 000 kr
Summa: 19 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Då fastigheten ligger inom område för exploatering enligt fördjupad översiktsplan kan finnas möjlighet för juridisk person att få förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Åsa Berg och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning