Åsbergs

Gård med stora, rejäla byggnader i Åsbo, Järvsö. 15 ha åker och 51 ha skog. Jaktkoja vid Milsjön.
Areal: 70 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 900 000 SEK
Anbudsdag: 15/8 2020
Mitt i Grönåsdalen i Åsbo ligger denna gård med ca 15 ha inägomark och 51 ha skog. Bostadshus samt flera ekonomibyggnader, bland annat stor maskinhall och garage med dubbla portar. Fastigheten har enligt skogsbruksplanen ett virkesförråd om ca 8 400 m³sk,. Fastigheten gränsar mot Milsjön där en enklare jaktkoja finns. Jakt i Grönås VVO. Gården har tidigare varit centrum för linhanteringen i Järvsö. Möjlighet ges för förvärv av brukningscentrum och åker med kringliggande skog eller ett område med enbart skogsmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (25)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Byggnad i 1½ plan på torpargrund. Byggnadsarea (byggnadens yta på mark) uppgår till ca 159 m² (ca 21,2 x 7,5 m). Den taxerade boytan är 218 m² med biarea om 58 m².
Byggnaden är genomgående renoverad 1984 och inrymmer på bottenvåningen vardagsrum, sovrum och stort bondkök med vedspis (Tirolia) förutom rum för klädvård, dusch/​​bastu, pannrum mm samt ett äldre badrum (60-⁠⁠tal).
På övre våningen finns två sovrum och ett mindre rum lämplig som barnkammare samt toalett med dusch och hall. På våningsplanet finns också ett större isolerat rum som inte har värme indragen.
Skulle inte de befintliga rummen räcka till finns en kallvind som kan göras om till bostadsutrymme.
Vatten tas från egen källa. Avloppet är trekammartyp troligen nedlagd på 80-⁠⁠talet.
Uppvärmningen sker i huvudsak med vattenburet system kopplat till värmepump monterad 2005 (Termia Diplomat TWS).
Från nedre våningen kommer man vidare till ett stort dubbelgarage med gjuten platta och förråd.
Bredband indraget.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Driftskostnader

Enligt ägarens uppgifter
El inklusive uppvärmning 28 000 kr
Sophämtning 2 800 kr
Slamtömning 1 305 kr
Vägavgift 397 kr
Boendeförsäkrning ca 6 000 kr
Fastighetsskatt (2019) 6 000 kr
(Bredabnd ca 2 700 kr)

Linladan

Byggnaden är vinterbonad och uppförd för att tjäna som samlingslokal i den linsatsning som tidigare fanns på gården och inrymmer förutom samlingslokalen även kök, WC, dusch, kontorsutrymme och förråd.
Vatten kommer från samma källa som bostadshuset. Avloppet är av enklare typ främst avsedd för gråvatten.
Byggnadsarean är 17,2 x 5,7 m = ca 98 m².

Sommarstugan

I skogskanten norr om brukningscentrum ligger en mindre stuga. Byggnaden har använts som sommarstuga och är av enklare typ. El finns indragen och i byggnaden finns sommarvatten och enkelt avlopp. Byggnaden är i behov av renovering. I anslutning till stugan finns en äldre lada som används som förråd.

Ekonomibyggnader

F.d. ladugård med loge och maskinhall

Den tidigare ladugården är delvis murad, delvis i regelverk under tegeltak. Byggnadsarean är 28,4 x 8,9 m = ca 253 m². Byggnaden är invändigt ombyggd och anpassad till den linhantering som har pågått på gården.
Den tillbyggda maskinhallen/verkstaden är uppförd i regelverk under plåttak och har gjutet golv. Byggnadsarea 12,5 x 10,4 m = 130 m².

Maskinhall med skjutport

Enklare maskinhall i regelvirke under plåttak.
Byggnadsarean är 11,3 x 10,4 m = ca 118 m².

Dubbelgarage

Stort garage med två skjutportar. Garaget är isolerat och har gjutet golv. Vinden över garaget är kallvind/förråd. I byggnaden finns även förråd mm. Byggnaden är sammanbyggd med bostadshuset.
Byggarea ca 15,9 x 6,4 m = 102 m².

Vedbod

Byggnaden är uppförd i regelvirke under tegeltak. Byggnadsarean är 12,9 x 6,5 m = ca 84 m²
På norra sidan vedbod, på södra f.d. sädesmagasin som idag fungerar som förråd.

Snickarstuggo

Byggnaden ligger väster om landsvägen och är uppförd i trä under tegeltak. Byggnadsarean är 9,2 x 5,5 m = ca 50 m².
Byggnaden har tidigare varit snickarbod och har ett inrett rum samt ett kallutrymme.

Smedja

Nere vid bäcken ligger en f.d. smedja som är utrustad med ässja och bälg. Smedjan är inte använd på senare tid.

Ängslador

På fastigheten finns två enklare ängslador i behov av renovering. Byggnadsareorna är 6 x 6 m = ca 36 m² respektive 5 x 4,7 m = ca 24 m².

Jaktkoja

Vid Milsjöns strand finns en enklare jakt/fiskekoja i trevligt läge.

Skog och mark

Åker och betesmark

Inägomarken är enligt skogsbruksplanen 15,2 ha. Marken bedöms i taxeringen vara av normal för orten. Marken är utarrenderad årsvis men kan nyttjas av ny ägare inför nästa odlingssäsong. Säljaren äger inte stödrätter.

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad 2018 genom Mellanskogs försorg. Planen har justerats av Mellanskog med utförda åtgärder och tillväxtberäknats till dagens datum.
I planen är den produktiv skogsmarken 51,1 ha. Medelboniteten är skattad till 5,3 m³sk/​ha/​år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 296 m³sk/​år.
Virkesförrådet är enligt planen 8 084 m³sk vilket ger ett förhållandevis högt medelförråd, 158 m³sk/​ha. Skogen på fastigheten är relativt jämt fördelad mellan röjningsskog, gallringsskog och skog i slutavverkningsbar ålder. Kalmark saknas.
Se vidare information i bifogad plan.

Nyckelbiotoper

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa, SeSverige och Skogens Pärlor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Grönås VVO som omfattar ca 6 600 ha och Öjebergets VVO som omfattar ca 3 300 ha. Jakten är fri för köparen från jaktåret 2021/​2022.

Fiske

Fisket i området administreras av Järvsö fiskevårdsområde. Se mer information på www.jarvsofvo.se.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Åsbo 13:2

Ägare

Karin Åsbergs dbo dbo 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 70,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 51,3 ha
Inägomark 15,2 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 4,4 ha
Summa: 71,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 365 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Åkermark 183 000 kr
Betesmark 12 000 kr
Tomtmark 60 000 kr
Bostadsbyggnader 741 000 kr
Ekonomibyggnader 293 000 kr
Summa: 2 658 000 kr

Inteckningar

Inga lån övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som sedan mer än ett år är bosatt i Ljusdals kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 4 600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning