Åsby

Gård i Bergslagen
Areal: 52 ha
Kommun: Norberg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 14/6 2024
Vackert belägen gård med närhet till både sjöar och skog!

Åsby är beläget i Karbenning socken som har en rik historia och levande bygd. Nu ges möjligheten att förvärva denna gård med två bostadshus, ekonomibyggnader och skogs- och åkermark. Marken fördelar sig på 7 hektar åkermark och 40 hektar skogsmark med ett virkesförråd på 5 920 m³sk. Här ges du möjlighet att bo i vackert landskap med sjöar och skog brutet av mindre åkerlandskap. I Karbenning finns Europas äldsta daterade hytta för järnbruk och bygden har aktivt föreningsliv. Med fiber i huset finns goda möjligheter att jobba hemifrån och både från Karbenning och Ängelsberg går det tåg. Är du intresserad att veta mer? Kontakta ansvarig mäklare. Glöm inte att anmäla dig till visning. Välkommen till Åsby!

Boka plats på visning

24Maj
Fre 17:00
05Jun
Ons 17:00
Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Åsby

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset har ett trevligt läge med utsikt över de öppna fälten som omgärdar gårdscentrum. Byggnaden har stomme av trä klädd med panel under tak av plåt. Grunden är torpargrund och gjuten källare under del av huset. I byggnaden finns genomgående kopplade tvåglasfönster. Uppvärmningen sker med vattenburet system från luft/vattenpump. Vattnet är enskilt med borrad brunn och avloppet är en trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Fiber finns indraget i huset. Boarean är enligt taxeringsuppgifterna 130 kvm. Byggnaden är fullt bebolig men i behov av renovering av den som önskar modern standard.

Nedervåningen består av entré med plastmatta, toalett med handfat och dusch, lantligt kök med vita skåpluckor och bröstpanel på väggarna. Vitvaror i köket är kylskåp och kombinerad ugn/spis. Från både entrén och köket kommer man in i ett vardagsrum med trägolv och garderober. Vidare når man salen med parkettgolv och stor garderob för förvaring.

Övervåningen som nås från trapp i entrén består av en hall med garderober. På övervåningen finns tre sovrum samt en stor kattvind som löper längs hela baksidan med gott om plats för förvaring.

Gäststugan

Gäststugan ligger intill bostadshuset och har en torpargrund med stomme av trä klädd med panel och tak av tegel. Byggnadsytan är cirka 4,5 * 10 meter. Uppvärmningen sker genom en luft/luft-värmepump. Vatten och avlopp är gemensamt med bostadshuset.

I byggnaden finns en hall med trägolv, kök med trägolv och vedspis, kombinerad ugn/spis, kyl och frys. Rakt fram från entrén finns ett badrum med plastmatta, toalett, dusch och handfat. Bredvid toaletten finns en sovalkov.

Byggnaden lämpar sig väl som gäststuga eller för uthyrning.

Energideklaration

Det finns ingen energideklaration upprättad för bostadshusen.

Driftskostnader

För driftkostnader kontakta ansvarig mäklare.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Ladugården har en murad stomme med träöverbyggnad under tak av tegel. Grunden är en gjuten betongplatta. Byggnadsytan på mark mäter cirka 8 * 9,5 meter. I ladugården finns äldre inredning samt två förråd för förvaring och snickarverkstad. På baksidan finns ett äldre dass.

Ihopbyggt med ladugården finns en loge med stomme av trä med tak av plåt. I logen är det loggolv av trä. Byggnaden används för förvaring.

Maskinhall

Bakom ladugården finns en treväggs stolplada med stomme av trä och tak av plåt. Byggnaden används för förvaring av maskiner. Golvet är grusat förutom i ett fack som har gjuten betong. På gaveln finns en inbyggd dieseltank. Byggnadsytan mäter cirka 9 * 21 meter.

Magasin

På gårdscentrum finns ett magasin med stomme av trä och tak av tegel stående på grundstenar. I byggnaden finns vagnslider på nedre plan och magasin på övervåningen. Byggnaden används för förvaring. Byggnadsytan på mark är cirka 5,5 * 11 meter.

Visthusbod

Bredvid magasinet finns en timrad byggnad med tak av tegel stående på grundstenar. Byggnadsytan på mark är cirka 4 * 6 meter. I byggnaden finns två plan som används för förvaring.

Övriga byggnader

Bakom gårdscentrum finns en äldre torpbyggnad i dåligt skick samt en äldre tvättstuga.

I den östra delen av fastigheten finns en äldre sandlada.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken är belägen runt gårdscentrum och uppgår enligt skogsbruksplanen till 7,3 hektar. Åkermarken är upplåten muntligen och arrendatorn har sökt EU-stöd för marken. Arrendeintäkten har varit 4 200 kr per år för marken.

Skogsmark

Skogen på fastigheten är välskött med skog i alla åldrar och lättillgänglig via gott vägnät. För skogen finns en skogsbruksplan upprättad i januari 2024 som visar att den produktiva arealen uppgår till 40,7 hektar. Virkesförrådet bedöms till 5 920 m³sk. Detta ger ett medeltal på 145 m³sk per hektar. Boniteten bedöms till 7 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen på fastigheten är tall 13 %, gran 63 %, löv 3 % och björk 21 %. Tillväxten bedöms till 246 m³sk per år under planperioden. Andelen skog yngre än 20 år är 22% och andelen skog i huggningsklasserna G2 – S2 är 1 835 m³sk. För mer information om skogen se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller naturvärden på fastigheten.
Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.

Jakt

All jakt på fastigheten är upplåten. Intäkten 2023 för jakten var 1 260 kr. Förutom de vanliga småviltsarterna för området är älg, vildsvin och kronhjort vanligt förekommande i området.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i sjön Snyten och avser även kräftfiske på samfällt vatten.

Övrigt

Bakom ekonomibyggnader finns en grusad plan som har använts för timring. Lyftkranen som står där i dagsläget kommer att tas bort och ingår ej i fastighetsförsäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Norberg Hästbäck 1:8

Ägare

Ulrika Persson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 51,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,7 ha
Väg och kraftledning 2,8 ha
Inägomark 7,3 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 52,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023 Tomtmarksvärde 186 000 kr Bostadsbyggnadsvärde 500 000 kr Skogsmark 2 727 000 kr Skogsimpediment 9 000 kr Åkermark 142 000 kr Betesmark 0 kr Ekonomibyggnad 58 000 kr Summa 3 622 000 kr

Inteckningar

På fastigheten finns totalt fem penninginteckningar (datapantbrev) om totalt 2 641 600 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Mäklarassistent

August Häger
August Häger
Ekonomagronom
070-492 34 44

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Åsby & vill bli kontaktad

Mäklaren för Åsby kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier