Åsen

Totalt ca 103 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 6 300 m³sk. Beläget inom Lillhärdals Södra VVO.
Areal: 114 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 800 000 SEK
Anbudsdag: 30/9 2021
Söder om Lillhärdal finns denna fastighet om totalt 103,5 ha skogsmark samt ca 1 ha inägomark fördelat på sex skiften. Två av skiftena angränsar till Orrmosjön där du bland annat kan fiska öring. Försäljningsobjektet domineras av yngre skog upp till 39 år, virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till drygt 6 300 m³sk. Jakt inom Lillhärdals Södra VVO.
Fastigheten är under fastighetsbildning där två mindre områden kommer att frånskiljas. Fastighetsbildningen bedöms vara klar under tidig höst.​
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (12)

Foto: Jonas Persson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i januari 2011 av Mellanskog. Planen har därefter ajourhållits och uppdaterats efter genomförda skogliga åtgärder i Mellanskogs regi.
Arealen produktiv skogsmark är i skogsbruksplanen uppmätt till 103,5 ha. Virkesförrådet uppgår till 6 383 m³sk vilket ger ett medelförråd om 62 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder främst skog i åldrarna 20 till 39 år. ​
Medelboniteten är skattad till 2,6 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 330 m³sk/år). Trädslagsfördelning, 84% tall, 12% gran och 4% löv.

​Se vidare information i bifogad plan om
planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Inägomark

1,2 ha inägomark fördelat på två avdelningar.

Natur- och kulturvärden

Avdelning 319 berörs av en forn- och kulturlämning i form av en fyndplats. Källa: SkogensPärlor och SeSverige

Jakt

Fastigheten är belägen inom Lillhärdals Södra Viltvårdsområde som omfattar ca 24 500 ha, kontaktperson Gunnar Olofsson telefon 070-⁠570 14 02.
Jakten är fri för ny ägare från jaktåret 2022/2023.

Fiske

Fisket i området administreras av Lillhärdals fiskevårdsområdesförening. Se mer information på https://dromfiske.com/lillhardals-fvo/

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Åsen 3:9

Ägare

Jonas Olofsson 1/4
Per Olofsson 1/4
Hans Olofsson 1/4
Rikard Olofsson 1/4

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 103,5 ha
Skogsimpediment 7,5 ha
Inägomark 1,2 ha
Summa: 112,2 ha

Taxeringsvärde

Härjedalen Åsen 3:9, Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020: Skogsmark 721 000 kr Skogsimpediment 8 000 kr Inägomark 4 000 kr* * Inför försäljningen har inägomarkens värde proportionerats utifrån det ursprungliga taxeringsvärdet, vilket innan fastighetsbildningen uppgick till 3 ha med ett åsatt värde av 6 000 kr.

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad med andra fastigheter. Inför tillträdet kommer befintliga pantbrev dödas i fastigheten. Inget pantbrev kommer att medfölja fastigheten. Inget eventuellt lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Jag är intresserad av fastigheten Åsen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning