Såld

Åsen

Skog söder om Lillhärdal
Areal: 114 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Totalt ca 103 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 6 300 m³sk. Beläget inom Lillhärdals Södra VVO.

Söder om Lillhärdal finns denna fastighet om totalt 103,5 ha skogsmark samt ca 1 ha inägomark fördelat på sex skiften. Två av skiftena angränsar till Orrmosjön där du bland annat kan fiska öring. Försäljningsobjektet domineras av yngre skog upp till 39 år, virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till drygt 6 300 m³sk. Jakt inom Lillhärdals Södra VVO.
Fastigheten är under fastighetsbildning där två mindre områden kommer att frånskiljas. Fastighetsbildningen bedöms vara klar under tidig höst.​

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier