Budgivning pågår!

Åsen

Skogsfastighet i Liden
Areal: 83 ha
Kommun: Sundsvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 800 000 SEK
Anbudsdag: 9/11 2023
Med god tillgänglighet.

Obebyggd grandominerad skogsfastighet på 83 ha varav 79 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till
9 800 m³sk som till största delen utgörs av skogar i huggningsklass G1 och R2 med mycket bra tillväxt. Jakträtt.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Åsen

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Video

Bilder

Visa alla 50 bilder
Visa alla 50 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Åsen 5:41 (del av) är belägen i Lidens församling, Sundsvalls kommun i Västernorrlands län. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2023 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.

Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 79,4 hektar med totalt virkesförråd om ca 9 800 m³sk, vilket ger ett medeltal om 123 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 470 m³sk per år och boniteten ligger på 4,9 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 55 % av virkesförrådet, tall 24 % och löv utgör 21 %.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, och större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av barmarksperioden
Boniteterna är goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper.

Jakt

För närvarande bedrivs jakten på fastigheten tillsammans med en grannfastighet som jagar på ca 550 ha tillsammans. Det finns ett skriftligt avtal om jakt med Åsens jaktklubb att jaktklubben får jaga på denna fastighet samt att ägaren till denna fastighet får jaga på ca 1 500 ha av jaktklubbens mark under den första veckan i oktober då inte jaktklubben jagar.

Fornminnen och kulturhistoriska objekt

Det finns 2 st registrerade fångstgropar på fastigheten.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 95 eller [email protected].​

Fastighetsbildning

En ansökan om avstyckning är inlämnad till Lantmäteriet i juli 2023 och beräknas vara färdig under vintern 2023-24.

Inteckningar

Inga inteckningar följer med fastigheten.

Vägar

Fastigheten ingår i Åsen-Stensjövägens samfällighetsförening det avser den östra vägen på fastigheten. Utdebitering sker vid behov. Någon utdebitering har inte skett de senaste åren.

Den västra vägen på fastigheten är en väg som ägs tillsammans med 5 andra markägare. Utdebitering sker vid behov.

Rättsförhållande

Fastighet

Sundsvall Åsen 5:41 (del av)

Ägare

Kjell-Arne Löfgren 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 79,4 ha
Skogsimpediment 1,6 ha
Övrigmark 2,2 ha
Summa: 83,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 002 000 kr
Summa: 4 002 000 kr

Inteckningar

Inga inteckningar följer med fastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Åsen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Åsen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier