Askaremåla

Skog, jakt och fiske
Areal: 20 ha
Kommun: Karlshamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 925 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2022
Skogsfastighet i ett samlat skifte, med bok, ek samt gran. Jakt och fiske i flera sjöar.

Nu ges tillfälle att förärva en skogsfastighet i ett samlat skogsskifte på ca 20 ha med produktionsbestånd av bok, ek samt gran. Fastigheten ger även goda möjligheter till jakt och fiske i flera sjöar.

Kontakta Areal

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Askaremåla

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Gunnar Jönsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Inägomark

Inägomarken består av betesmark intill ekonomibyggnaderna och uppgår till ca 1,1 ha. Stödrätter saknas.

Skogsmark

Skogsmarken ligger samlad i ett sammanhängande skifte i en svagt sluttande terräng med ädellövskog av bok, ek och planterade granbestånd. Markerna bedöms överlag som friska med rörligt markvatten och är delvis kuperade med viss stenbundenhet. Skogsmarken representeras av tillväxande ungskog av gran och löv samt granskog i åldern 25-45 år och äldre ädellövskog.

Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan från augusti 2022 till totalt till ca 18,3 ha och har en beräknad bonitet på 5,7 m³sk /ha/år. Virkesförrådet uppgår till totalt 2 850 m³sk och bra vägsystem finns för virkestransporter och avläggningsplats samt del i nygjord vändplan.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha.

Skogsbruksplaner erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10512.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheten finns ett registrerat sumpskogsområde. Källa se Sverige.

Jakt

Jakträtten är upplåten fram t.om. 2023-06-30 och återgår därefter till nya ägaren och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin mm.

Fiske

Sedvanligt insjöfiske ges i Älmta Sjöns fiskeförening med flera sjöar så som Lilla Sundsjögyl, Abborragyl och Äskegyl.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlshamn Askaremåla 1:25

Ägare

Lars Martinsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 19,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,3 ha
Skogsimpediment 0,0 ha
Väg och kraftledning 0,0 ha
Inägomark 1,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 19,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 29 000 kr
Skogsmark 1 633 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Ekonomibyggnader 14 000 kr
Summa: 1 679 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sölvesborg

Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Alla objekt från Sölvesborg

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Askaremåla & vill bli kontaktad

Mäklaren för Askaremåla kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier