Aspö

Tomtmark på Drottningskär. Förhandsbesked bygglov finns för bostad. Tall och ekskog.
Areal: 8 ha
Kommun: Karlskrona
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 625 000 SEK
Anbudsdag: 5/7 2021
Nu ges möjlighet att förvärva skogsmark och råmark för delvis bebyggelse mitt i det attraktiva Drottningskär på Aspö. Inom markområdena finns idag tre förhandsbesked på bygglov gällande permanent bostäder. Delar av övrig mark har även sen tidigare haft godkända förhandsbesked på bygglov.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sölvesborg
Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder (24)

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Fastigheterna och marken

Markområdena ligger fördelade på fastigheterna Karlskrona Aspö 4:20, 4:21, 5:15 och 5:16 vilka även ligger inom en gemensam ägovidd av S:111, S:112, S:113 och S:114.

Markområdena utgörs delvis av ren skogsmark av tallskog samt av kustpinad ekskog och av åker/betesmark.

Gränser kan vara bristfälliga.

Förhandsbesked på bygglov

Inom Aspö S:114 finns idag förhandsbesked på tre tomter gällande enbostadshus med ett våningsplan och inredd vind, i ett område på Aspö där det saknas detaljplan. Se bifogat förhandsbesked bland bilagorna med kartor om belägenhet för tomterna.

Laga vunnit beslut om förhandsbeskeden finns från den 22 mars 2021.

Kontakta ansvarig mäklare för mer info.

Inom fastigheten Aspö S:111 och det västra skiftet av denna fastigheten har det tidigare funnits ett förhandsbesked på bygglov för ett fritidshus med en våning utan inredd vind. Detta förhandsbesked gällde från år 2011 och två år framåt, förhandshandsbeskedet gäller tyvärr inte idag, men möjligheten kan finnas kvar för marken.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna finns inga registrerade nyckelbiotoper, naturvärdesområden osv.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlskrona Aspö 4:20, Aspö 4:21, Aspö 5:15 och Aspö 5:16

Ägare

Sigrid Charlotta Lindblads Db 1/9
Elvira Viktoria Grunwalds Db 1/9
Ture Oskar Hjalmar Olsons Db 1/9
Sven Christian Olsons Db 1/9
Adolf Fredrik Gotthard Olofssons Db 1/9
Bror Rudolf Ferdinand Olofssons Db 1/9
Ebba Henrietta Andersons Db 1/9
Albin Hugo Olsons Db 1/9
Olofssons Dödsbo, Karl Alexius 1/9

Areal

Areal enligt uppmätning i kartprogrammet SeSverige. Aspö S:111 0,98 ha, Aspö S:112 1,12 ha, Aspö S:113 3,06 ha, Aspö S:114 2,75 ha. Summa landareal 7,91 ha. Arealen är hämtad från uppmätning i kartprogrammet SeSverige och kan skilja från verklig areal.

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 41 000 kr
Betesmark 31 000 kr
Skogsimpediment 38 000 kr
Summa: 110 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Karta

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Jag är intresserad av fastigheten Aspö och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning