Avelsäter

Skog och åker Säffle
Areal: 60 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 19/8 2024
Produktiv skogsmark med god tillgänglighet. Virkesförråd om ca 6.167 m³sk och ca 9 ha åker. Jakt.

Obebyggd skogsfastighet med ca 38 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca 6.167 m³sk och ca 9 ha åker. God tillgänglighet till både åker och skog.

Kontakta Areal

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Avelsäter

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 37,9 ha i ett skifte. Virkesförråd enligt skogsbruksplan upprättad april 2024 6 167 m³sk varav 3 210 m³sk i huggningsklasserna S1-S3. Tall utgör ca 81 %, gran 14 % och lövskog ca 5 %. Medelboniteten är beräknad till 6,4. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Åkermark

Åkermarken uppgår till 9,6 ha enligt skogsbruksplan. Åkermarken har varit utarrenderad men blir tillgänglig fr.o.m. tillträdet.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade enligt skogsbruksplan.

Jakt

All jakt följer fastigheten. Fastigheten ingår i Skärsmyrs-Avelsäters älgjaktslag.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Avelsäter 1:9

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,9 ha
Myr/kärr/mosse 10,1 ha
Berg/hällmark 0,3 ha
Inägomark 9,6 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 1,7 ha
Summa: 60,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxering genomförd 2023. Skogsbruksvärde 2.021.000 kr, Skogsimpediment 30.000 kr, Åkermark 440.000 kr

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 684 500 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras inte för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Åmål

Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Alla objekt från Åmål

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Avelsäter & vill bli kontaktad

Mäklaren för Avelsäter kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier