Avholm

Välarronderat, välbestockat skifte i Bjuråker. 75 ha produktiv skog med ca 13 000 m³sk. Liten timmerstuga vid Östra Sjusjön.
Areal: 84 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 900 000 SEK
Anbudsdag: 20/5 2021
Området består av 75 ha produktiv skogsmark med Östra Sjusjön centralt placerad på skiftet. Virkesförrådet är bedömt till ca 13 000 m³sk. Strax intill sjön finns en mindre timrad stuga. Skogsmarken har högt virkesförråd och domineras av tall. Närhet till Norrdellen och jakten har ingått i Bricka-Svedjebo-Avholms Jaktklubb.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

En mindre timrad stuga i behov av renovering finns vid östra strandlinjen av Sjusjön.
Stugan är av enkel modell och består av ett rum. Äldre brygga finns vid stugan.

På det sydöstliga hygget finns en jaktkoja.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i oktober 2017 av Robert Bergström, Skog och mark och tillväxtberäknad till dagens datum. Ingen skoglig åtgärd är gjord efter inventeringen. Arealen produktiv skogsmark är enligt skogsbruksplanen uppmätt till 75,7 ha. Virkesförrådet uppgår till 13 072 m³sk vilket ger ett medelförråd om 173 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder framförallt äldre tallskog, majoriteten av volymerna finna i åldrar över 80 år. Medelboniteten är skattad till 4,4 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 292 m³sk/år (3,9 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan.

Natur- och kulturvärden

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa, SeSverige och Skogens Pärlor.

Jakt

Området ingår idag i Bricka-Svedjebo-Avholms Jaktklubb som omfattar ca 2 500 ha. Jakträtt för en person ingår. Jakten är för närvarande utarrenderad men fri för köpare från jaktåret 21/22. Kontaktperson är Thomas Sandin, jaktledare, mobilnr: 070-334 54 40.

Fiske

Fisket i området administreras av Dellenbyggdens fiskevårdsområde. Se mer information på www.dellenbygdens-fvo.se. För fiske krävs fiskekort.

Fastighetsbildning

Området är en del av en större fastighet och kan antingen fastighetsregleras till annan fastighet som tidigare ägs av köparen eller avstyckas som egen fastighet. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Hudiksvall Avholm 5:16

Ägare

Inger Larsson 1/2
Ulla Dahlström 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 75,7 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Berg/hällmark 7,6 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Vatten 2,9 ha
Summa: 86,8 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet är del av fastighet saknas fastställt taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Ett pantbrev om 135 000 SEK är uttaget i fastigheten. Inget pantbrev eller lån kommer att följa med området.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som sedan mer än ett år är folkbokförd i Delsbo, Norrbo eller Bjuråkers socknar av Hudiksvalls kommun. För övriga fysiska personer samt juridiska personer krävs förvärvstillstånd. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 4 600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning