Avlassen

Skog i Rättvik
Areal: 38 ha
Kommun: Rättvik
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 650 000 SEK
Anbudsdag: 3/12 2021
Skog som gränsar mot sjön Avlassen med 30,6 ha produktiv skogsmark med jakt i viltvårdsområde.

Obebyggd skogsfastighet belägen öster om Avlassen i Kärvsåsen, Boda. Fastigheten har en produktiv skogsmarksareal om 30,6 hektar och ett samlat virkesförråd om 4 781 m³sk. Jakt inom Boda-Bingsjö viltvårdsområde. Gräns mot sjön Avlassen.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Avlassen

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

All mark är belägen öster om sjön Avlassen och är fördelad på fem skiften varav två är större samt tre mindre skiften inom fäboden Östra Gisslarbodarna.
Över fastigheten har en skogsbruksplan upprättats under maj månad år 2021 av Foran Forest AB. Av skogsbruksplanen framgår det att fastighetens produktiva skogsmarksareal är 30,6 hektar med ett uppskattat virkesförråd om 4 781 m³sk. Medelboniteten är bedömd till 4,6 m³sk per hektar och år. Andelen skogsmark med skog över 100 år är 51% och sammanlagt finns 2 675 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop, berör avdelning sju i skogsbruksplanen. Avdelning fem i skogsbruksplanen har höga naturvärden.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Boda Bingsjö viltvårdsområde. Området förfogar över ca 27 000 hektar. Läs mer på bodabingsjovvo.se, kontaktperson är Anders Kåks, Furudal.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Rättvik-Boda fvof.

Rättsförhållande

Fastighet

Rättvik Kärvsåsen 33:5

Ägare

Mattias Heed 1/2
Anders Heed 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,6 ha
Impediment 7,9 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 38,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 291 000 kr
Summa: 1 291 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderings- och glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen, varför förvärvstillstånd krävs. Avgift för förvärvsprövning är 4 600 kr och betalas av köparen i samband med ansökan. För den som sedan ett år är bosatt i Boda församling utgår ingen avgift. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Leksand

Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Alla objekt från Leksand

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier