Avradsberg

Skogsfastighet med 46 ha produktiv skogsmark
Areal: 61 ha
Kommun: Malung-Sälen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 250 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2020
Skogsfastighet belägen i Avradsberg, södra delen av Malung-Sälens kommun. Egendomen består av flera närbelägna skiften med 46 hektar produktiv skogsmark varav till största del under 40 år. Närhet till allmän väg samt gräns mot Rysjön. Virkesförrådet bedöms till 3 623 m³sk. Marken är belägen inom Tyngsjö Norra viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (22)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över egendomen finns en skogsbruksplan framtagen av Mellanskog i maj 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 46,6 hektar med ett bedömt virkesförråd om 3 623 m³sk. Trädslagen fördelar sig med 16% löv, 47% tall och 37% gran. Medelboniteten beräknas till 5,0 m³sk per hektar. Den årliga tillväxten beräknas för närvarande till 235 m³sk.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Tyngsjö Norra viltvårdsområde, om ca 12 800 ha. Kontaktperson är Anders Gidrup.

Rättsförhållande

Fastighet

Malung-Sälen Norra Avradsberg 4:2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 62,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,6 ha
Impediment 12,0 ha
Övrigmark 2,8 ha
Summa: 61,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 669 000 kr
Skogsimpediment 22 000 kr
Summa: 691 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde samt inom omarronderingsområde. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Undantag för köpare som sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Avradsberg och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning