Bäck

Gård i Övre Bäck
Areal: 22 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK
Lantlig gård med egen skog och möjligheter till djurhållning. Jakträtt.

Gård på landet för bra boende nära naturen, med egen skog och möjligheter till djurhållning. Gården är belägen i Övre Bäck ca 30 km söder om Skellefteå. Strategiskt placerad med god vägförbindelse för pendling in till stan med bil eller buss. Bostadshus i gott skick i två plan med källare och charmigt gårdshus för generationsboende, uthyrning eller gästboende. Flertalet ekonomibyggnader med bra funktion såsom garage, maskinhallar, verkstad och förrådsutrymmen. Den samlade arealen mark som tillhör fastigheten uppgår till ca 22 ha och består av ett sammanhängande skifte med ca 20,4 ha produktiv skogsmark där det skattade totala virkesförrådet är beräknat till 2 294 m³sk. Som ägare till fastigheten erhålls jakträtt inom viltvårdsområde med en jaktbar mark om ca 2 700 ha för jakt efter både småvilt och älg.

Kontakta Areal

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Bäck

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 37 bilder
Visa alla 37 bilder

Foto: Jörgen Burstedt, Areal samt Fotograf Jonas Westling

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset uppfördes år 1950 och är byggt i två plan med källare. 1974 byggdes en inglasad veranda till. Huset har en trästomme som vilar på en källargund med gjutet valv. Fasaden består av lockpanel i trä och upptill sitter ett yttertak av plåt. Fönster är av typen treglas och isoleringen i väggar, tak och golv består av Tretex, spån och mineralull. Byggnaden har ett vattenburet centralvärmesystem med bergvärmepump. Vatten förses från byagemensam anläggning och avloppet är enskilt bestående av ett trekammarbrunn med infiltration.

Huset har enligt fastighetstaxeringen en boyta om 101 kvadratmeter fördelat på två plan samt en biyta om 80 kvadratmeter som är en källare. Planlösningen på nedre plan består av hall, kök, vardagsrum och badrum, samt inglasad veranda med utgång från vardagsrummet. På övre plan finns tre sovrum och en toalett med enklare och begränsad funktion. I källaren finns tvättstuga, pannrum och förrådsutrymmen.

Bostadshuset har löpande renoverats och underhållits. Den senaste mera omfattande renoveringen skedde år 2008 då vardagsrum, hall, trapp och hela övervåningen tapetserades och målades om. Fönster på nedre våningen byttes samtidigt. Köket är äldre men har moderniserats med byte av luckor under första halvan av 90-talet. Badrummet är likaså från samma tidsperiod. Då gjordes även dräneringen om och fasaden byttes samt fönster på övervåningen. År 2001 borrades det för bergvärme och en värmepump sattes in. 2019 grävdes avloppsinfiltrationen om och en nödpump installerades.

Tomt och omgivning

Gårdsplatsen och byggnaderna är placerad med utsikt över åkermark i söder och omgiven av skogen i norr. Tomten är stor och luftig med gott om plats mellan byggnader och består till stor del av gräsmatta. Möjlighet att ta vatten till trädgården för bevattning från närliggande bäck med nedgrävd slang och framdragen el för pump.

Gårdshus

På tomten återfinns också ett gårdshus byggt i två plan med en boyta om cirka 70 kvadratmeter. Huset har en timmerstomme och fasad av spontad träpanel samt ett plåttak upptill. Standarden är enklare men byggnaden har nyttjats för åretruntboende till alldeles nyligen. Planlösningen består av kök, sovrum och badrum på nedre plan samt två sovrum på övre plan. Uppvärmning sker med golvvärme (elslingor) i hall, badrum och sovrum samt med elradiator i kök och övervåning. I den öppna spisen i köket står en Keddy spiskassett. Under diskbänken finns en varmvattenberedare. Toaletten i badrummet är en mulltoa.

Ekonomibyggnader

Garage

Det finns tre garagebyggnader på fastigheten. Två enkelgarage och ett garage med plats för två bilar. Dubbelgaraget har en stomme och fasad i trä och plåttak upptill. Golvet består av grus. Elverk för reservkraft till fastigheten är installerat i byggnaden och följer med köpet.

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad som består av förrådsutrymmen, snickeri, verkstad och tidstypiskt ko- och häststall. Byggnaden har plåttak och är byggd i trä. Snickeri och verkstad är båda varmlagade lokaler som värms med Aerotemper. Verkstaden har vatten indraget.

Maskinhallar

Fastigheten har fyra maskinhallar varav tre är äldre och enklare. Den fjärde maskinhallen är relativt ny och byggdes år 2010. Byggnaden är enligt försäkringen 60 kvadratmeter stor och rymmer en traktor. Yttertak och fasad är av plåt som hålls uppe av en stomme i trä. Golvet består av grus.

Timrad rundloge och bod

Två äldre byggnader med förrådsutrymmen byggda i timmer och trä samt med plåttak.

Övriga byggnader

Jordkällare och cykelskjul.

Överlåtelsebesiktning och energideklaration

En överlåtelsebesiktning är genomförd av Anticimex i april 2022. Besiktningsprotokoll bilägges fastighetsbeskrivningen. En energideklaration avseende bostadsbyggnaden saknas och kommer inte att upprättas av säljaren.

Driftskostnader

Elektricitet: 23 000 SEK/år 1)
Vatten: 1 200 SEK/år.
Sophämtning: 2 200 SEK/år
Slamtömning: 1 600 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift: 5 000 SEK/år 2)
Boendeförsäkring: 4900 SEK/år
Summa: 37 900 SEK/år 3)

1) Beräknad årsförbrukning ca 24 700 kWh för hela fastigheten varav ca 10 000 kWh är hänförlig till bostadshuset där ca 7 000 kWh går till uppvärmning.
2) Taxeringsvärde 653 000 SEK (bostad och tomt) x 0,75 %
3) Kostnad för väghållning tillkommer. Ägaren har skött snöskottningen själv med traktor.

Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadshuset. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen som är framtagen och som beskriver skogstillståndet på fastigheten är upprättad i april 2023. Enligt planen uppgår fastighetens totala landareal till 22,8 ha varav 20,4 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 2 294 m³sk och den årliga tillväxten 94 m³sk. Skogsmarken är bevuxen med skog i flera åldersklasser med både ungskog, medelålders skog och äldre skog. Trädslagsfördelningen på fastigheten består av tall 81 %, gran 12 % och lövträd 7 %. Fastigheten har en mycket god genomsnittlig produktionsförmåga med en skattad bonitet om 4,5 m³sk per ha och år. Den äldre slutavverkningsbara skogen på fastigheten uppgår till ca 740 m³sk.

Skogsvård

Påkallade skyldigheter och ålägganden enligt gällande skogsvårdslagstiftning saknas enligt skogsbruksplanen. Skogsvårdsåtgärder föreslagna i skogsbruksplanen är således att betrakta som skötselrekommendationer och frivilliga.

Naturvärden och fornlämningar

Registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden saknas (källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor). Likaså finns inga fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar registrerade (källa: Riksantikvarieämbetet).

Vägar

E4:an skär fastigheten från norr till söder. I fastighetens norra gräns finns vändplaner på bägge sidor om E4:an för uppläggning och uttransport av virke. Vändplanerna delas med grannfastigheterna. Vägen in till gården är enskild och delas i dagsläget med grannfastigheten som tillsammans sköter underhållet.

Jakt

Med fastigheten följer jakträtt och möjlighet till jakt efter både småvilt och älg inom Daglöstens viltvårdsområde som uppgår till ca 2 681 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Bäck 9:20

Ägare

Bengt Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 22,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,4 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Övrigmark 1,3 ha
Summa: 22,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 27 000 kr
Skogsmark 782 000 kr
Tomtmark 123 000 kr
Bostadsbyggnader 530 000 kr
Ekonomibyggnader 26 000 kr
Summa: 1 488 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-06-06

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Bäck & vill bli kontaktad

Mäklaren för Bäck kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier