Bäckaskog

Välvårdad skog nära Sävsjö
Areal: 49 ha
Kommun: Sävsjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 300 000 SEK
Anbudsdag: 4/4 2024
Skogsfastigheten Bäckaskog i ett skifte med hög bonitet, bra vägnät och tillhörande kräftfiske.

Bäckaskog utgör en välarronderad, obebyggd skogsfastighet med bra tillväxt och ett väl utbyggt vägnät. Fastigheten ligger enskilt belägen utan störande genomfartstrafik, endast ca 2,5 km utanför Sävsjö. Till fastigheten hör fiskerätt i Eksjöhovgårdsjön. Total areal om 49 ha varav 48 ha produktiv skogsmark med en bonitet om hela 9,9 m³sk/ha och år. Virkesförrådet uppgår till ca 7 150 m³sk fördelat på alla huggningsklasser.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Bäckaskog

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Inga byggnader på fastigheten.

Åker- och betesmark

Ingen jordbruksmark på fastigheten.

Skogsmark

Trevlig skogsmark med bra arrondering och bra tillväxt. Skogen är välskött och lättillgänglig med ett väl utbyggt vägnät. Fastigheten är delvis kuperad och domineras av ungskogar och gallringsskogar med stor utvecklingspotential. På fastigheten finns en skogsbruksplan från november 2022 upprättad av SÖDRA. Inför försäljningen har skogsbruksplanen räknats upp med 2023 års teoretiska tillväxt. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 48,0 ha med ett virkesförråd om 7 140 m³sk, (149 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 16 %, gran 77 %, björk 6 % och klibbal 1 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 9,9 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till ca 300 m³sk.

Av virkesförrådet utgör ca 2 500 m³sk skog i huggningsklass G1 samt ca 3 500 m3sk skog i huggningsklass S1 och S2.

Rishögar i avdelning 21 tillhör Säljaren. Kommer skotas till risvälta och senare flisas vid tillfälle.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakträtten enligt överenskommelse mellan Säljaren och Köparen.

Fiske

Fiskerätt i Eksjöhovgårdssjön inkl. kräftfiske. Fiskeförening finns där bl.a. regler för kräftfiske avseende tider, antal burar mm bestäms.

Övrigt

Fastighetens gränser är generellt bra uppmärkta. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Sävsjö Eksjöhovgård 8:7, 8:8

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 48,0 ha
Impediment 0,4 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 49,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 4 251 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 4 255 000 kr

Inteckningar

Fastigheterna är samintecknade. Det finns 3 st. penninginteckningar uttagna om totalt 1 059 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Kontaktperson

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier