Bäckatorpskogen

Skog och jaktstuga vid sjö!
Areal: 55 ha
Kommun: Lekeberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 300 000 SEK
Välskött skogsfastighet på 55 ha med timrad jaktstuga rofyllt belägen vid Södra Mörtsjöns strand. Virkesförråd totalt ca 7 600 m3sk.

Väster om sjön Multen ligger denna välskötta skogsfastighet på ca 49 ha och med ett utskifte på ca 6 ha, 5 km norr därom. En vacker timrad jaktstuga ligger rofyllt vid stranden till Södra Mörtsjön som är en av de två sjöar som fastigheten har del i. Den produktiva skogsmarken omfattar närmare 50 ha med ett beräknat virkesförråd på totalt 7 600 m3sk. Bud kan lämnas på fastigheten totalt alternativt på enskilt skifte. Anbudsdatum 2023-06-09.

Kontakta Areal

Håkan Schörling

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bäckatorpskogen

Håkan Schörling

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Foto: Alexander von Sydow

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Jakt/övernattningsstuga

Vacker jaktstuga i liggtimmer under torvtak vid Södra Mörtsjöns strand. Byggnadsarea ca 20 kvm. Isolerat stensatt golv. Isolerat tak. Vedspis och murad skorsten.
Byggnaden uppfördes 2008 såsom ersättningsbyggnad till tidigare befintlig byggnad. El saknas.

Skog och mark

Skog och skogsmark

Välskött skog fördelat på 2 skiften. Den produktiva skogsmarken omfattar 49,7 ha enligt nyupprättad skogsbruksplan (Jan-23, AB Stenmark och Jansson).
Bedömt virkesförråd totalt ca 7 580 m3sk eller 153 m3sk/ha varav huvuddelen gallringsskog. Trädslagsfördelning: tall 48%, gran 39% och löv 13 %.
Boniteten är beräknad till 7m3sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Jakt och fiske

Jakträtten är upplåten enligt 5-årsavtal tom 2028-06-30.Intäkt 4 950 kr/år. Markägaren äger rätt att jaga småvilt på egen mark.
Enskilt fiske inom fastighetsgränsen i Norra och Södra Mörtsjön.

Forn- och kulturlämningar

Mörtsjötorp. Torpgrund mm vid nordöstra hörnet på avd 7. Här bodde Johan Lindkvist i väglöst land fram till 1940.

Naturvärden

Södra delen av avd 4 är klassad som nyckelbiotop.

Vägar

Fastigheten har andel i Tryggeboda ga:1, uttaxering år 2022, 1002 kr. Baggetorp ga:1, uttaxering år 2022, 360 kr samt Tryggeboda- Legårdstjärns vsf. Uttaxering år 2022, 168 kr.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet är delar av en större registerfastighet varför fastighetsbildning måste ske. Skiftena kan antingen styckas av och bilda ny registerfastighet alternativt fastighetsregleras till någon markägare med fastighet i närområdet. Köparen svarar för förrättningskostnaden.

Rättsförhållande

Fastighet

LEKEBERG BÄCKATORP 1:3

Ägare

Lars Sätter 1/1

Karta

Mäklare

Areal | Örebro

Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Alla objekt från Örebro

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Fastighetsmäklare

Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Bäckatorpskogen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Bäckatorpskogen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier