Bäckdalen

Fin skogsfastighet med all mark samlad i ett skifte. Skogskoja. Jakt i VVO.
Areal: 46 ha
Kommun: Ockelbo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 800 000 SEK
Anbudsdag: 8/12 2020
Fin skogsfastighet i ett sammanhängande skifte beläget i Jädraås, 2 mil väster om Ockelbo. Fastigheten har totalt 46 ha mark varav 43 ha är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 5 135 m3sk. En stor andel av virkesförrådet finns i 45-åriga tallskogar. Fastigheten ingår i större viltvårdsområde där det jagas älg, skogsfågel och björn. En liten skogskoja med kamin finns på fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (16)

Foto: Peter Svensson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogskoja

Nära vägen, på skiftets norra del, i skogsbestånd 2 finns en enkel, liten skogskoja med vedkamin.

Skogsmark

Till skogsskiftet hör enligt skogsbruksplanen 43,4 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 5 135 m3sk, vilket motsvarar 118 m3sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 86 % av virkesförrådet medan gran har 11 och löv 3 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,8 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 207 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i maj 2019 av Anders Frid på Skogsstyrelsen. Planen har uppdaterats med två års tillväxt. Inga åtgärder har utförts sedan planen upprättades.

Naturvårdshänsyn

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Gammelboning-Ulvtorps viltvårdsområde som omfattar ca 3 300 ha jaktmark. I området bedrivs främst jakt på älg och skogsfågel kryddat med spännande jakt efter björn på riktigt bra björnmarker. Vid älgjakten 2019 sköts 5 vuxna älgar och 3 kalvar. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt medan småviltjakten får bedrivas enskilt på hela viltvårdsområdet. Ny ägare kan delta i jakten från och med 1 juli 2021. Kontaktperson och jaktledare är Anders Olsson, 070-225 53 45.

Rättsförhållande

Fastighet

Ockelbo Bäckdalen 1:30

Ägare

Leif Eklund 1/1

Areal

Fastighetens areal är uppmätt digitalt på fastighetskartan i samband med inventeringen av skogen. Markarealen enligt skogsbruksplanen är: Produktiv skogsmark 43,4 ha, Myrimpediment 3,4 ha, Summa markareal 46,8 ha. Enligt fastighetsregistret är fastighetens areal 45,887 ha. Ingen utredning avseende arealskillnaden är utförd.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) och har ett fastställt taxeringsvärde avseende 2020 enligt följande: Skogsmark 1 939 000 kr, Skogsimpedimentmark 21 000 kr, Summa 1 960 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Jag är intresserad av fastigheten Bäckdalen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning