Backe

Fastighet om 27,9 ha prod. skogsmark, 2 484 m³sk, övervägande tillväxtskog.
Areal: 28 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 525 000 SEK
Anbudsdag: 25/5 2021
Funderar du på att köpa en mindre skogsfastighet för jakt och viss skogsproduktion? Skogsfastighet om ca 28 ha, belägen ca 5 km nordost om Backe, Strömsunds kommun. Fastigheten är belägen mot länsgränsen strax invid sjön ”Grössjön”. Areal om totalt 28,3 ha varav 27,9 ha produktiv skogsmark med övervägande tillväxtskog. Virkesförråd om totalt 2 484 m³sk. Fastigheten har god bonitet (4,9 m³sk/ha) och bör ses som en mycket lämplig fastighet för den som vill prova på att äga skog i mindre skala.

Lämplig att köpa för den som vill investera i en mindre hanterbar skogsfastighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Strömsund
Ramselevägen 10
833 35   Strömsund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video (1)

Bilder (5)

Foto: Kalle Lennartsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 27,9 ha och har ett virkesförråd om 2 484 m³sk. Skogsbruksplanen visar på stor andel yngre tillväxtskog. Vidare är fastigheten grandominerad (76 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Det finns idag inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är idag inte registrerad i något jaktlag/vvo. Vilket innebär att det i dagsläget är jakt på egen fastighet som gäller. Det är upp till köparen att ev söka inträde i intilliggande jaktlag.

All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen per tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt inom Fjällsjö FVO.

Väg

Fastigheten har andel i Källmyrvägens vägsamfällighet.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Backe 4:49

Ägare

Gunilla Viberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 28,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,9 ha
Impediment 0,1 ha
Summa: 28,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 454 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 456 000 kr

Inteckningar

Det finns ett skriftligt pantbrev om 4 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Backe och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning