Backer

Lättillgänglig skogsfastighet ca 30 min från Göteborg.
Areal: 65 ha
Kommun: Lilla Edet
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 250 000 SEK
Anbudsdag: 15/4 2020
Mycket välskött och produktiv skogsfastighet ca 30 min norr om Göteborg, nära Lilla Edet på västra sidan om älven.
61 ha produktiv skogsmark med god tillgänglighet och ett virkesförråd om ca 7 600 skogskubikmeter. Huvudsakligen gran och tall men där finns även fina lövbestånd på norra skiftet. Skogen är ungskogsdominerad men det finns 5,5 ha volymrika slutavverkningsskogar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (18)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken ligger i två skiften med skogsvägar som ansluter till fastigheten vilket gör att det är bra tillgänglighet. Bonitet är 8,6 vilket är en bra bit över snittet för området och den löpande tillväxten nu är ca 400 m3sk/år vilket ger volymtillväxt om dryga 5%. Skogen är mycket välskött och granskogsdominerad med trädslagsblandningen 74 % gran, 13 % tall och 13 % löv. Virkesvolymen enligt den nyupprättade skogsbruksplanen är skattad till ca 7 600 m3sk vilket ger ett snittförråd om ca 124 m3sk/ha, ca 3 000 m3sk är klassad som slutavverkningsmogen(S2). Arealmässigt domineras skogen av växtliga ungskogar i åldern 10-30 år vilket gör att även den framtida tillväxten kommer att bli god. Samt att den är så välskött gör att tillväxten hamnar på rätt träd dvs de framtida timmerträden.

Nyckelbiotop

Fastigheten berörs av en registrerad nyckelbiotop som utgörs bergsbrant på Bergsåsen och som utgörs av avdelning 8 i skogsbruksplanen.

Jakt

Den sammanhängande fastigheten och omväxlande terrängen skapar goda möjligheter till jakt på älg och småvilt som rådjur, hare och även vildsvin. Jakten är tillgänglig från tillträdet. Älgjakten samordnas idag med grannlaget som har tilldelning på älg för innevarande år.

Rättsförhållande

Fastighet

Lilla Edet Backer 2:1

Ägare

Göran Ingemarson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 63,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 61,2 ha
Impediment 3,8 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 65,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 075 000 kr
Skogsimpediment 20 000 kr
Summa: 2 095 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Backer och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning