Bäcksvedjorna

Växtligt i Bjuråker
Areal: 127 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 30/6 2022
Obebyggd skogsfastighet med främst yngre, växtlig skog. Jakten i jaktlag, ca 1 900 ha.

Ca 100 ha produktiv skogsmark i ett skifte beläget Norr om Alsjö, Bjuråker. Fastigheten är obebyggd. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 8 300 m³sk där virkesförrådet återfinns i yngre växtlig skog. Jakten ingår i ett jaktlag om ca 1 900 ha.

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bäcksvedjorna

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog

Skogbeskrivningen upprättades i oktober 2021 av Jonas Persson, Areal.
Den produktiva skogsmarken uppgår enligt planen till 99,9 ha med ett totalt virkesförråd om 8 332 m³sk, vilket ger ett medeltal om 83 m³sk/hektar. Trädslagsfördelningen är angiven som 44 % tall, 44 % gran och 12 % löv.

En stor andel av skogsmarken är yngre skog vilket gör att tillväxten kommer att vara hög.

Farliga träd vid kraftledningen kommer att avverkas av ledningsrättsinnehavaren. Ersättning för detta är utbetalat och tillfaller säljaren.
Det är osäkert när avverkningen kommer att genomföras.

Nyckelbiotoper
Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i ett jaktlag som är ca 1 900 ha. Kontaktman och jaktledare är Urban Brink 070-216 68 72.

Fiske
Fisket administreras av Bjuråker Norrbo FVO.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Norrlia 6:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 126,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 99,9 ha
Skogsimpediment 25,2 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 126,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 763 000 kr
Skogsimpediment 36 000 kr
Summa: 2 799 000 kr

Inteckningar

Inga lån tas över av köparen.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-06-30
För mer information se prospekt

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier