Budgivning pågår!

Backviken

Gård i Backviken
Areal: 42 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 150 000 SEK
Skogs- och lantbruksfastighet med tomt och ekonomibyggnader med sjöutsikt. Jakt och fiske.

Skogs- och lantbruksfastighet i byn Backviken intill Bygdeträskets sydvästra strand, cirka 7 kilometer från Bygdsiljum samhälle. En fastighetsareal om cirka 43 ha mark med tomt och byggnader i söderläge och med sjöutsikt från gården. Ett bostadshus från slutet av 1950-talet i två plan och källare. En gård för fritidsboende eller åretruntboende med renoveringsbehov. Bostadsytan är 95 kvadratmeter och huset rymmer fyra sovrum. Ladugård med förrådsutrymmen. Utöver småskaligt skogsbruk erbjuds du som ägare till fastigheten möjligheter till både jakt och fiske i området eller för enklare djurhållning på gården. Fastigheten består av två skiften bestående av cirka 7,4 ha åkermark och cirka 34,3 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 3 200 m³sk.

Kontakta Areal

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Backviken

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 41 bilder
Visa alla 41 bilder

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset uppfördes år 1958 och är byggt i två plan med källare. Huset har enligt fastighetstaxeringen en boyta om 95 kvadratmeter fördelat på bostadsplanen samt en källare om 63 kvadratmeter. Planlösningen på nedre plan består av hall, kök, vardagsrum, sovrum, badrum med dusch och ett litet förråd. På övre plan finns en hall, tre sovrum, liten toalett och ett kallförråd. Källaren består av förvaringsutrymmen samt pannrum, vedförråd och tvättstuga.

Huset har en trästomme som vilar på en källargrund. Fasaden består av lockpanel och upptill sitter ett yttertak av plåt. Fönster är av typen 3-glas. Byggnaden har ett vattenburet centralvärmesystem med radiatorer. Värmekällan är en äldre vedpanna som har en nyinstallerad el-patron som komplement. Vedpannan och skorstenen har inte använts under lång tid så funktionen är oklar. Vatten tas från en egen djupborrad brunn och avloppet är en äldre trekammarbrunn. Ventilationen i huset är självdrag via ventiler. Bredband saknas.

Bostadshuset har varit obebott och nyttjats mycket sparsamt under de senaste 6-7 åren. El-patronen har dock stått på året runt för underhållsvärme. Huset har inte renoverats på många år utan karaktären på kök och ytskikt såsom tapeter och golvbeläggningar bedöms vara tidstypiska för 60- och 70-talet. Badrummet renoverades kring millennieskiftet.

Gårdsplatsen och bostadshuset är placerat i söderläge, något högt i terrängen, med omkringliggande åkermark och utsikt mot Bygdeträsket. Tomten gränsar mot byvägen och är bevuxen med gräsmatta och några gårdsträd.

Intill bostadshuset finns ett äldre garage i mycket enkelt skick.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Äldre ladugårdsbyggnad med stall och foderlada samt tillbyggt vedhus. Stallet har en äldre stallinredning, murade väggar och gjutet golv med trä- och plåtfasad. Foderladan är av stolptyp med trägolv och träfasad. Stallet och vedhuset har ett yttertak av plåt och foderladan fibercementskivor.
Ett stycke söder om tomten intill åkermarken och öster om byavägen står en äldre enkel loge i trä och med plåttak. Ekonomibyggnaderna kan i nuvarande utförande nyttjas som förråd och till förvaring av inventarier.

Driftskostnader

Elektricitet: 32 157 SEK/år 1)
Sophämtning: 2 000 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift: 923 SEK/år 2)
Boendeförsäkring: 1 164 SEK/år
Summa: 36 244 SEK/år

1) Kostnad beräknad utifrån förbrukning år 2022 om 24 736 kWh och elpris 1,30 kr/kWh.
2) Taxeringsvärde 123 000 SEK (bostad och tomt) x 0,75 %

Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadshuset. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad hösten 2022 uppgår fastighetens totala landareal till 42,6 ha fördelad på två skiften varav 34,3 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 3 204 m³sk och den årliga tillväxten 166 m³sk. Skogsmarken är i huvudsak bevuxen med ungskogar i åldern från 10 till 30 år. Den äldre slutavverkningsbara skogen utgör 1 089 m³sk. Trädslagsfördelningen är relativt jämn mellan trädslagen där tall utgör 35 %, gran 46 % och lövträd 19 % (varav merparten björk). Markens produktionsförmåga är i genomsnitt skattad till 4,8 m³sk per ha och år.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är det föreslaget röjning på 4,6 ha som bör utföras omgående. Åtgärden är dock frivillig och således endast en rekommendation.

Åkermark

Åkermarken uppgår enligt skogsbruksplanen till cirka 7,4 ha och brukas innevarande skördeår enligt ett muntligt uppgör utan arrendeavgift med en lantbrukare från grannbyn. Marken återgår till köparen inför nästa skördeår om så önskas, annars finns möjlighet att förlänga med nuvarande brukare.

Naturvärden och fornlämningar

Registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden saknas (källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor). Likaså finns inga fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar registrerade (källa: Riksantikvarieämbetet).

Vägar

Hemskiftet och gårdscentrum ligger intill byvägen som är allmän grusväg. Utskiftet nås från en skogsbilväg som löper i gränsen och därmed tangerar en stor del av skiftet.

Jakt

Jakten är muntligt utarrenderad under innevarande jaktår och nuvarande nyttjanderättshavare är informerad om att jakträtten upphör. Som ny ägare disponeras därmed jakträtten från och med nästa jaktår med eventuell möjlighet att ansluta marken till något av omkringliggande jaktlag.

Förvärvstillstånd m.m.

Förvärvstillstånd erfordras enligt jordförvärvslagen för fysisk person som inte sedan minst ett år är folkbokförd i glesbygdsområde i Skellefteå kommun. För juridisk person (exempelvis aktiebolag) är förvärvstillstånd ett krav. Med förvärvet förenade kostnader för lagfart alternativt fastighetsreglering åvilar köparen, likaså kostnader för eventuellt uttag av nya penninginteckningar/pantbrev. Förvärvstillstånd sökes hos Länsstyrelsen i Västerbotten när köpekontraktet är tecknat och är förknippat med en handläggningskostnad om 4600 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Backviken 1:35, 1:19

Ägare

Karl Anders Felth 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 42,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,3 ha
Inägomark 7,4 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 42,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 72 000 kr
Skogsmark 554 000 kr
Tomtmark 15 000 kr
Bostadsbyggnader 108 000 kr
Ekonomibyggnader 21 000 kr
Summa: 770 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 59 800 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-09-11

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Backviken & vill bli kontaktad

Mäklaren för Backviken kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier