Baggelycke

Baggelycke, vackert läge med kastanjeallé och huvudbyggnad anno 1923.
Areal: 3 ha
Kommun: Vadstena
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 300 000 SEK
Anbudsdag: 9/6 2021
Visning:
27/5 2021
Kontakta mäklaren i god tid för bokning av visning.
29/5 2021
Kontakta mäklaren i god tid för bokning av visning.
Baggelycke är en vacker gårdsidyll där man möts av stenstolpar och kastanjeallé som välkomnar till gården. Fastigheten ligger i Rogslösa socken med vy över Vättern i Östergötlands västra slättbygd. Mangårdsbyggnaden med tillhörande flygel är uppförd 1923 och många av de vackra tidstypiska attributen så som inglasad veranda, massiva trägolv, kakelugnar m.m. är bevarade. Ekonomibyggnader och uthus är i gott skick och här finns både större ladugård och loge, magasin och uppvärmd ateljé lämpade för vitt skilda verksamheter. Till gården hör ca 2,2 ha åkermark som ligger samlad runt gårdscentrum. De uppvärmda utrymmena på gården värms upp mycket kostnadseffektivt. Kulturstaden Vadstena ligger ca 14 km nordöst om Baggelycke. Borghamn, Omberg och Tåkern med dess otroliga natur ligger ca 5 km sydväst om gården. Välkommen!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 30   Vadstena
Johan Westman Dickson
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (42)

Foto: Johan Westman Dickson, Areal och Petter Öhman, Stavlösa Gård AB

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden på Baggelycke uppfördes 1923 i 1 ½ plan vilandes på en torpargrund med naturstensfot under sadeltak med frontespiser både mot öster och väster. Gårdsbilden är vacker med en planterad kastanjeallé och mangårdsbyggnaden flankeras av en flygel. Bostaden byggdes till 1997-1998 med stor groventré, tvättstuga m.m. på den norra gaveln. Denna del är byggd i ett plan på gjuten platta under tak med yttertak i falsad plåt. Mangårdsbyggnaden har yttertak i betongtegel, trästomme och fasad med stående träpanel. Enligt taxeringen uppgår boytan till 210 m2 och biytan till 39 m2. Fönster är framförallt av kopplad tvåglastyp förutom övervåningens två äldre gavelfönster som har innanfönster. Uppvärmning sker via vattenburet system och kulvert från gasbrännare i pannrum beläget i ett uthus. På gården har man med gott resultat borrat efter gas, det finns två borrhål, varmed uppvärmda utrymmen på gården kan värmas utan löpande driftskostnad i dagsläget. Vatten tas från egen borrad källa och avlopp sker till trekammarbrunn med infiltration från 1992. Fiberbredband finns indraget i mangårdsbyggnaden.

Mangårdsbyggnaden rymmer totalt sex rum varav två större salar med kakelugnar, kök med matplats, två hallar och två badrum. Som huvudentré finns även en vacker glasveranda uppvärmd med golvvärme och med blåsta ytterglas samt moderna isolerade innanfönster. Mot öster finns vidare en stensatt uteplats under snedtak.

Via glasveranda nås hall och stor sal med massivt trägolv och kakelugn. Till vänster ligger ett större kök med köksinredning insatt 1992 från Marbodal samt matplats och murad spis med spiskåpa och den gamla bakugnen bevarad. Här finns även en äldre vedspis från Husqvarna. Vid köket finns även en f.d. tvättstuga som kan fungera som skafferi eller förråd. I den tillbyggda delen, som har två separata ingångar, finns en stor entréhall med kalksten från Borghamn och golvvärme, tvättstuga och badrum med wc och möjlighet till dusch, ytskikt med våtrumsmatta. Den södra delen av byggnaden rymmer två rum med laminatgolv, ett av rummen har kakelugn.

Via trapp vid huvudentrén nås på övre plan hall med massivt trägolv och utgång till balkong över verandan. Från balkongen som vetter mot väster har man en fantastisk vy över jordbrukslandskapet och Vättern. Övre plan rymmer vidare sal/vardagsrum med trägolv och kakelugn, två större sovrum varav ett med trägolv och kakelugn och ett med laminatgolv, två oisolerade snedgarderober samt badrum med wc och ytskikt med våtrumsmatta.

Tre av fyra kakelugnar i mangårdsbyggnaden är i enlighet med nyligen genomförd sakkunnighetsbesiktning i godkänt skick, det föreligger dock renoveringsbehov i rökkanalerna för att få dessa godkända för eldning. Vedspis och bakugn i köket är ej godkända för eldning.

Mangårdsbyggnaden på Baggelycke har många tidstypiska attribut bevarade så som massiva trägolv, kakelugnar och vackra spegel- och pardörrar. Byggnaden flankeras av en flygel uppförd i 1 ½ plan med timmerstomme och träfasad under sadeltak med betongtegel. Byggnaden har historiskt använts som magasin, snickarbod och visthusbod, för den som känner sig manad finns även ett utedass.

Mangårdsbyggnaden och flygeln omgärdas av en större trädgård med fruktträd, jordkällare med sadeltak och takryttare samt uthus.

Brygghus, pannrum och uppvärmd ateljé m.m.

I anslutning till mangårdsbyggnaden ligger ett vackert äldre brygghus uppfört i timmer under sadeltak med betongtegel och med bevarad öppen eldstad. I anslutning ligger även en byggnad som rymmer pannrum med gaspanna, ca 15 år gammal, varmvattenberedare, vattentank m.m. I samma byggnad finns ett isolerat och med det vattenburna systemet uppvärmt rum som kan nyttjas för vitt skilda verksamheter så som ateljé, kontor eller uppvärmt förråd. Samtliga uthus har yttertak i gott skick.

Energideklaration m.m.

Det finns en energideklaration för fastighetens bostadsbyggnad. Det finns även en upprättad överlåtelsebesiktning över fastighetens bostadsbyggnad samt en sakkunnighetsbesiktning av bostadens eldstäder. Energideklaration, besiktningsprotokoll och besiktningsbevis av eldstäder erhålles från fastighetsmäklaren, materialet kommer finnas tillgängligt vid visning.

Driftskostnader

Uppvärmning 0 kr (gasuppvärmning med gas från
fastigheten)
Hushållsel 8 000 kr
Renhållning 2 500 kr
Vatten och avlopp 1 500 kr (avser slamtömning, enskilt vatten)
Gårdsförsäkring 10 000 kr
Sotning 1 000 kr
Summa 23 000 kr

Angivna driftskostnader är bedömda efter tidigare hyresgästs förbrukning och användning varmed kostnaderna för en ny ägare kan variera beroende på användning och antal personer i hushållet. Angiven försäkringskostnad avser hela gården. Baggelycke är i dagsläget ansluten till Länsförsäkringars ”Säker Gård” koncept.

Ekonomibyggnader

Ladugård och loge

På gården finns en större vinkelbyggd ladugård och loge uppförd 1914 med sadeltak och yttertak i plåt. Den f.d. ladugården, yttermått ca 12 x 15 m, är timrad och har gjutet golv. Ladugården har en större skjutport och utgör numera ett öppet utrymme med högt i tak väl lämpat som häststall, maskinhall eller uppställningsytor. Det finns även ett öppet vindsutrymme över ladugården. Logen som mäter ca 12 x 30 m är uppförd i trä med stående träfasad och jordgolv samt skjutportar i vardera ände. På logens östra långsida finns ett större påbyggt skärmtak som mäter ca 8 x 30 m. Skärmtaket byggdes på 1990-talet. Det finns sommarvatten framdraget till byggnaden.

Magasin och Carport

På gården finns även ett magasin uppfört i trä under sadeltak med yttertak i betongtegel och takryttare. Byggnaden rymmer på nedre plan carport för tre bilar och på övre plan magasin.

Skog och mark

Åkermark

Fastigheten Baggelycke har en god arrondering med marken samlad rektangulärt runt gårdscentrum. Enligt egen uppmätning uppgår fastighetens åkerareal till ca 2,2 ha fördelat på tre skiften. Jordarten är övervägande lättare leror som är väl fungerande både för odling och eventuell betesdrift. Marken är idag certifierad enligt Kravs regler och brukas i ägarnas regi. Fastighetens åkerareal är för liten för att utgöra en enskild enhet för jordbruksstöd.

Övrigt

Gården har med anledning av gastillgången mycket låga löpande kostnader för uppvärmning i dagsläget. Tillgången på gas har historiskt varit god med kan inte garanteras i framtiden. Det är upp till en köpare av fastigheten att ansöka om eventuella tillstånd som kan behövas för gasutvinningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Vadstena Baggelycke 1:1

Ägare

Carina Juberg 1/2
Hans Juberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 3,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har i nyligen berörts av en fastighets-ombildning varmed något beslutat taxeringsvärde ej finns att tillgå. Fastigheten kommer vid ny taxering utgöra typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet). Med ledning av taxeringsvärdet avseende år 2020 innan fastighetsombildning kan taxeringsvärdet beräknas till följande: Tomtmarksvärde 200 000 kr, Bostadsbyggnadsvärde 1 429 000 kr, Åkermark 423 000 kr, Ekonomibyggnad 266 000 kr, Summa 2 318 000 kr.

Inteckningar

Det finns penninginteckning om 200 000 kr i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman Dickson
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Baggelycke och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning