Balderum

103 ha produktiv skogsmark, 16 900 m3sk, bra dovviltsjakt.
Areal: 134 ha
Kommun: Norrköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 000 000 SEK
Anbudsdag: 10/12 2021
Balderum är ett samlat skogsskifte beläget strax väster om Vånga i Norrköpings kommun. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 103 ha och det totala virkesförrådet uppgår till 16 900 m3sk. Utöver skogsmarken finns ca 2 ha inägomark samt 29 ha impediment och övrig mark. Här erbjuds också goda möjligheter till naturupplevelser med två km strandlinje och åtta mindre öar i sjön Hälen samt en mycket stark dovviltstam.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (12)

Foto: Mats Nilsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den öppna marken till 1,8 ha utgörandes av betesmark. Marken är upplåten på ett femårigt jordbruksarrende till och med 2025-03-13. Vid arrendets upphörande skall stödrätterna lämnas över till ny brukare utan särskilt vederlag.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 103 ha och det totala virkesförrådet till 16 949 m3sk eller 165 m3sk/ha. Skogen har brukats aktivt under lång till och håller välskötta bestånd. Medelboniteten uppgår till 5,9 m3sk/ha och tall är det dominerande trädslaget med ca 60 % följt av gran med ca 30 %.Åldersfördelningen på fastigheten är relativt jämn med skog i de flesta åldrar med en bedömd årlig tillväxt om ca 600 m3sk/år. För mer information se bifogat utdrag ur skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad, avd. 9905 i skogsbruksplanen.

Jakt

Balderum ligger i ett område med mycket starka dovviltsstammar och för den jaktintresserade finns stora möjligheter till minnesvärda jaktupplevelser. Övriga förekommande vilt på fastigheten är älg, vildsvin och rådjur. Jakten är idag upplåten på ett jaktår i taget till och med 2022-06-30. De anordningar för jakt som finns på fastigheten tillhör jakträttsinnehavarna och ingår inte i försäljningen.

Fiske

Nuvarande ägare har inte utrett ev. fiskerätt till fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrköping Balderum 1:31

Ägare

Prästlönetillgång, Svenska Kyrkan 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 136,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 103,0 ha
Impediment 22,1 ha
Väg och kraftledning 4,8 ha
Inägomark 1,8 ha
Övrigmark 2,4 ha
Summa: 134,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 56 000 kr
Skogsmark 7 535 000 kr
Skogsimpediment 92 000 kr
Summa: 7 683 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Säljaren avser att endast sälja till Fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Johan Westman Dickson
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Balderum och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning